Przetargi i zamówienia - Białystok - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6990872 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- 1 etap us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087728 2019-10-21
godz. 00:00
Podlaskie Usługa polegająca na dostawie środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP (do aptecze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021037 2019-10-21
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7084976 2019-10-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Hettich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027488 2019-10-21
godz. 12:00
Podlaskie Usługi serwisowe na sprzęt medyczny Numer referencyjny: 66/2019 Pakiet nr 1Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe na sprzęt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7075240 2019-10-22
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 200 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087276 2019-10-22
godz. 09:50
Podlaskie Świadczenie usługi w zakresie przeglądu oraz konserwacji sprzętu laboratoryjnego do badań asfaltów drogowych, użytkowanego w Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021015 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku Numer referencyjny: 15/SZ/2019 Wartość bez VAT: 1 518 262.00 PLN I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027370 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów szewnych, leków, opatrunków, preparatów dezynfekcyjnych oraz opakowań do receptury Numer referencyjny: DA.ZP.24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7079966 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7094186 2019-10-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Covaris

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088108 2019-10-22
godz. 10:30
Podlaskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji woj. podlaski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090351 2019-10-22
godz. 11:00
Podlaskie OZ-ER.D.231.2019 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białysto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087819 2019-10-23
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie izolacji DNA do 5 016 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pacjentów włączonych do badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081555 2019-10-24
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie analiz NIEcelowanej metabolomiki w ilości do 530 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7037887 2019-10-24
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji Numer referencyjny: 80/2019 Pakiet nr 1Stymulator SR z elektrodą stymulującą. Paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097005 2019-10-24
godz. 12:00
Podlaskie OZ-ER.U.161.2019 - „Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wraz z wyznaczeniem wskaźników emisyjnych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090850 2019-10-24
godz. 15:30
Podlaskie Stanowisko wykonawcy w projekcie pn.: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7082874 2019-10-28
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu matryc LCD do badań laboratoryjnych zgodnych ze specyfikacją Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7082877 2019-10-28
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów kamer i procesorów graficznych do badań laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091587 2019-10-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7043919 2019-10-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DA.ZP.242.60.2019 Pakiet nr 1Pakiet nr 1 - Cyfrowy ultrasonograf do bada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091664 2019-10-29
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie genotypowania wielkoskalowego w ilości do 10 032 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7037862 2019-10-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7043909 2019-10-31
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7049656 2019-10-31
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7053348 2019-11-04
godz. 10:00
Podlaskie Odczynniki laboratoryjne i materiały zużywalne Numer referencyjny: 34/19/14 Odczynniki laboratoryjne i materiały zużywalne1 Borrel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7058930 2019-11-04
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów ortopedycznych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.64.2019 Pakiet nr 1Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7049734 2019-11-05
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7065173 2019-11-06
godz. 08:30
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dostawę urządzeń i materiałów medycznych. Numer referencyjny: DZP-PN/14/2019 Grupa 1Testy paskowe do gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin