Przetargi i zamówienia - Opole - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7149546 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w zakładzie Dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157907 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń okulistycznych oraz przeszkolenie personelu z obsługi w ramach projektu pn.: Popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154172 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7172270 2019-11-22
godz. 10:00
Opolskie Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endowaskularnych wykonywanych przez le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149563 2019-11-22
godz. 11:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej przez lekarzy specjalistów w zakresie nefr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155855 2019-11-22
godz. 12:00
Opolskie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii w Poradni Nefrologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155860 2019-11-22
godz. 13:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownia Laserową USK w Opolu w zakresie wykonywania zabiegów laser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7108322 2019-11-25
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-8/2019 System endoprot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158287 2019-11-25
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości Numer referencyjny: D/42/2019/A 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169738 2019-11-26
godz. 00:00
Opolskie Świadczenie usługi w postaci aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej skierowań dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164170 2019-11-26
godz. 10:00
Opolskie Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160454 2019-11-26
godz. 11:00
Opolskie Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169752 2019-11-26
godz. 12:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych realizowanych w oddziale chorób wewnętrznych, endokrynologii, diab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168404 2019-11-27
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.01.01.00-16-0018/18 dotyczące dostawy przenośnego laboratoryjnego analizatora biogazu do realizacji b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158167 2019-11-27
godz. 10:00
Opolskie Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Numer referencyjny: D/61/2019 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155864 2019-11-27
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich , w Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza specjalistę lub lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168505 2019-11-27
godz. 11:00
Opolskie Zakup i dostawa wideogastroskopu i wideokolonoskopu Numer referencyjny: ZP/10/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155851 2019-11-27
godz. 12:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Anes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155845 2019-11-27
godz. 13:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166697 2019-11-27
godz. 15:00
Opolskie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7167514 2019-11-28
godz. 11:30
Opolskie Odławianie i leczenie dzikich zwierzat z terenu miasta Opola Numer referencyjny: ZP.271.2.34.2019 Przedmiotem zamówienia jest odł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170871 2019-11-28
godz. 15:00
Opolskie Przegląd, serwis oraz naprawę sprzętu medycznego wyszczególnionego w załączniku nr 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7118422 2019-11-29
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa leków na potrzeby USK w Opolu Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/102/2019 LEKI PODSTAWOWELEKI PODSTAWOWE LEKI SPECJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7121536 2019-11-29
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: ZP-9/2019 Produkty leczniczeProdukty lecznicze. Produkty leczniczePro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7173395 2019-11-29
godz. 10:00
Opolskie Usługa transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7121560 2019-12-02
godz. 10:00
Opolskie 3.2. Zakup, dostawa i montaż aparatu USG z torem wizyjnym oraz przeszkolenie z zakresu obsługi. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7121617 2019-12-02
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa odczynników do oznaczania IgE swoistych i całkowitego IgW i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7130341 2019-12-03
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa leków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7154315 2019-12-05
godz. 09:00
Opolskie Dostawa leków. Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem i rozładunkiem w pomieszczeniu-magazynie OCRM w Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7146431 2019-12-12
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa staplerów, klipsów laparoskopowych i naczyniowych dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z dzierżawą generatora Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin