Przetargi i zamówienia - Opole - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7092650 2019-10-21
godz. 12:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą asortymentu do wykonywania badań EBUS”, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do zapytania ofertoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7093801 2019-10-22
godz. 09:30
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medyczny ch/ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097245 2019-10-23
godz. 00:00
Opolskie Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo - rekreacyjnych, zarządzanych przez Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7095799 2019-10-23
godz. 12:00
Opolskie Zakup probówko-strzykawek zawierających jony magnezu jako antykoagulant do oznaczania pseudotrombocytopenii dla SP ZOZ „Śródmieści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7086306 2019-10-24
godz. 11:30
Opolskie Dostawa odczynników laboratoryjnych. Numer referencyjny: OA.272.23.2019.BL Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7093957 2019-10-25
godz. 10:00
Opolskie Zakup drobnego sprzętu medycznego, laboratoryjnego i odczynników na potrzeby zajęć na Kierunku Lekarskim Numer referencyjny: D/54/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096071 2019-10-25
godz. 11:00
Opolskie ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii pełniącego funkcję Kierownika w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100696 2019-10-25
godz. 12:00
Opolskie Świadczenie usług psychologicznych przez psychologa w Straży Miejskiej w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096064 2019-10-28
godz. 10:00
Opolskie Zakup kamery, aparatury pomiarowej, doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096650 2019-10-28
godz. 10:30
Opolskie PN.D.BO.32.19 Zakup wraz z dostawą endoprotez stawu barkowego w ramach zabezpieczenia depozytu Bloku Operacyjnego Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092623 2019-10-28
godz. 12:00
Opolskie Zakup i dostawa szczepionek przeciw rotawirusom dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu” sygnatura ZO/32/2019.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7047000 2019-10-31
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego – perfuzja. Numer referencyjny: TLZZP/2-23/233/93/2019 Zadanie 1 Oksygenator dla dorosłych, z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7053254 2019-11-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – OAiIT Dzieci. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/97/2019 Zadanie 1 – uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7056270 2019-11-04
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa testów wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/95/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7102062 2019-11-04
godz. 16:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7058904 2019-11-05
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego j.u. - urologia Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/96/2019 Zadanie 1 – igły do biopsji gruczołu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7072062 2019-11-08
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu żywienia na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7078317 2019-11-15
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/101/2019 Zadanie 1 – zestawy do znieczul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091503 2019-11-19
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Szczękowo-Twarzowej USK w Opolu. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097919 2019-11-19
godz. 10:30
Opolskie PNE.D.DLG.31.19 Zakup wraz z dostawą płynów dializacyjnych, sprzętu dializacyjnego oraz osprzętu do aparatu Prismaflex Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7098135 2019-11-19
godz. 11:00
Opolskie Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnoprawnych na terenie miasta Opola Numer referencyjny: ZP.271.2.29....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin