Przetargi i zamówienia - Rzeszów - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6948734 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatury medycznej. Numer referencyjny: Zp250/063/2019 Pakiet 1. Pompa do krążenia pozaustrojowego.Pakiet 1. Pomp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985417 2019-09-09
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa zasilacza gradientów XFD-PS do aparatu rezonansu magnetycznego Optima MR360 Numer referencyjny: ZP/UR/159/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956496 2019-09-11
godz. 00:00
Podkarpackie A/POIR/4/2019: dostawa i długoterminowy wynajem z możliwością wykupu reaktora pirolitycznego Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7024143 2019-10-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leku Pembrolizumabum Numer referencyjny: ZP.261.27-A.2019, Postępowanie nr 76 Pembrolizumabum koncentrat do sporządzania r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7024154 2019-10-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa symulatorów laparoskopowych - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080181 2019-10-18
godz. 12:00
Podkarpackie Uzupełnienie narzędzi na blok operacyjny Chirurgii Ogólnej-Onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7072365 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa leków różnych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych. Numer referencyjny: ZP.261.24-A.2019, Postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7061011 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy masek termoplastycznych dla chorych leczonych radioterapią. Numer referencyjny: ZP.261.20-Z.2019, Postępowanie nr 80 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080063 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7083542 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mikroprzepływomierza cyfrowego Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Mikroprzepływomierz cyfrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7071233 2019-10-21
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Numer referencyjny: ZP/56/2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7076984 2019-10-21
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7031352 2019-10-22
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 8/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7033663 2019-10-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów i sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.18.19 Zadanie nr 1Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7079880 2019-10-22
godz. 09:00
Podkarpackie zakup i dostawy pomp baklofenowych Numer referencyjny: zp250/077/2019 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy pomp baklofen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081094 2019-10-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wagomieszarek do poboru krwi Numer referencyjny: DTZ.261.18 ZP.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7030550 2019-10-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy odczynników do wykonywania badań biochemicznych, immunochemicznych oraz dzierżawa systemu wydajnych platform – apa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7077143 2019-10-22
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego.” Numer referencyjny: O.R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092527 2019-10-23
godz. 00:00
Podkarpackie ERP Management Sp. z o. o. Oddział w Kutnie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092531 2019-10-23
godz. 00:00
Podkarpackie ERP Management Sp. z o. o. Oddział w Kutnie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7033747 2019-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odczynników z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą automatycznej płuczki mikropłytek. Numer referencyjny: ZP.261.17-Z.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080942 2019-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy narzędzi endoskopowych oraz zestawu jednorazowego do zabiegów operacyjnych Tatme. Numer referencyjny: ZP.261.23-Z.2019, Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7093417 2019-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie: 1. Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Rehab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092779 2019-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa analizatora sygnału Dostawa szaf do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych Dostawa profilometru Dostawa konwert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7074812 2019-10-23
godz. 16:00
Podkarpackie Kod postępowania 09-19-000091/LSZ/03/5/03.0000.404.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7074806 2019-10-23
godz. 16:00
Podkarpackie Kod postępowania 09-19-000090/LSZ/03/5/03.0000.405.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092787 2019-10-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa łaźni piaskowej Proszki do natryskiwania cieplnego Kolumny chromatograficzne Dostawa zestawu pomiarowego Czytnik mikropłyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7079803 2019-10-24
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7037906 2019-10-25
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy leków onkologicznych oraz leków różnych. Numer referencyjny: Postępowanie nr 72, ZP.261.25-A.2019 Produkty lecznicze: Peme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7093221 2019-10-25
godz. 09:00
Podkarpackie zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych oraz leków cytostatycznych. Numer referencyjny: ZP250/089/2019 zakup i do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin