Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10294427 2024-04-15
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję aktywną dupilumab (Dupixent 300 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291649 2024-04-12
godz. 11:00
Małopolskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych I. Zamówienie jest podzielone na 21 części. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272333 2024-04-12
godz. 08:30
Mazowieckie Leki różne - RZP-5/KS/2024 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Leki różne” zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289091 2024-04-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów leczniczych, leków programowych, do chemioterapii oraz wyrobu medycznego dla USK-1 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291695 2024-04-08
godz. 09:00
Małopolskie Leki cytotoksyczne - 21 zadań Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych: Dostawa produktów leczniczych - 21 zadańWymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294461 2024-04-08
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu onkologicznym . 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283397 2024-04-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych niejałowych ZP/6/24 Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2.1-2.29 specyfikacja asortymentowo-cenowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291704 2024-04-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do odświeżania Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego z przeznaczeniem dla RBZMed - WOFiTM/23/2024/PN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294443 2024-04-05
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawy produktów farmaceutycznych II 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko Wykonawcy) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280712 2024-04-05
godz. 10:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa cytostatyków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291664 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym: programy lekowe, leki – antybiotyki, ampułki, tabletki, preparaty galenowe, recepturowe, żywienie pozajelitowe i dojel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280756 2024-04-05
godz. 09:30
Lubelskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa różnych produktów leczniczych, matryc z klejem do tkanek oraz opatrunków wiążących bakterie – 31 zadań.2. Przedmiot zamówienia został po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294530 2024-04-05
godz. 09:00
Pomorskie Zawarcie umowy ramowej na dostawę szczepionek Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, w wyniku której zostaną zawarte umowy wykonawcze na dostawę szczepionek, których szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283464 2024-04-05
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów leczniczych, leków programowych i do chemioterapii dla USK-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291712 2024-04-04
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 6 części. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem: 33652100-6 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294518 2024-04-04
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 44 części.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w formularzach asorty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294434 2024-04-04
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i produktów leczniczych w ramach programów lekowych.Pakiet 5 – Program lekowy: Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294506 2024-04-04
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku z podziałem na dwa zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277978 2024-04-04
godz. 09:30
Lubelskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa produktów leczniczych – Immunoglobuliny.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289051 2024-04-04
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa leku biologicznego w ramach programu lekowego B 33 (Filgotinib) - powtórka 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291698 2024-04-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków immunosupresyjnych , immunoglobulin, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego oraz insulin dla SPWSZ w Szczecinie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291688 2024-04-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków przeciwbólowych, środków znieczulających, pozostałych produktów leczniczych dla układu nerwowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291693 2024-04-04
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do realizacji programów lekowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286399 2024-04-04
godz. 08:15
Pomorskie Dostawa produktów farmaceutycznych w 65 pakietach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283413 2024-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa leków oraz żywienia dojelitowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 18/2024 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków oraz żywienia dojelitowego dla Szpitala Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289090 2024-04-03
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w podziale na pakiety; szczegółowy opis przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289085 2024-04-03
godz. 10:00
Śląskie Dostawa leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie trzecie. Zamówienie obejmuje dostawę leku Guselkumab – 100 mg/1 ml x 1 wstrzykiwacz w ilości 140 opakowań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291662 2024-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa produktów leczniczych dla ZZOZ w Wadowicach Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294517 2024-04-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa immunoglobulin Pakiet 1 immunoglobulina 20g,30g,40g Pakiet 2 immunoglobulina 2,5 g, 5 g, 10g

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286478 2024-04-03
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych , chemioterapii Zgodnie z SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin