Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria , sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6398622 2018-11-19 Śląskie Najem aparatu USG dla potrzeb Pracowni USG I na ul. Szpitalnej 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6337187 2018-11-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup, dostawa lamp czołowych i platformy do śródoperacyjnego pobierania tkanki. Numer referencyjny: 103/2018 Lampa czołowa podłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344722 2018-11-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwoj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397519 2018-11-19
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa defibrylatora i aparatury do terapii nerkozastepczej Numer referencyjny: 38/ZP/2018 Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397995 2018-11-19
godz. 09:00
Mazowieckie "Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389432 2018-11-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa stołu operacyjnego oraz myjni ultradźwiękowych . Numer referencyjny: ZP.261.8-AM.2018, Postępowanie nr 95 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398117 2018-11-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta i pakietu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii Numer referencyjny: ZP/82/ZCOSzpSp/2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6400414 2018-11-19
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia medycznego Numer referencyjny: 17/2018 1. Przedmiotem post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334686 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego NIEjałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6339676 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie DZP/21/18 Dostawa urządzeń medycznych 3 Numer referencyjny: DZP/21/18 Cyfryzacja preparatów mikroskopowych + Informatyzacja zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339702 2018-11-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż urządzenia do kompleksowej analizy ergospirometrycznej i urządzenia do oceny oraz treningu mięśni dla PUM w Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339726 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP/13PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342429 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa symulatorów i fantomów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku Numer referencyjny: ZP/1018/2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6357086 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego - część 1 Numer referencyjny: 53/2018/PN Wartość bez VAT: 144 310.18 EUR Zadanie nr 1Dostawa videokolon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6387107 2018-11-19
godz. 10:00
Lubelskie BP.3941.4.1.2.2018.PD zakup i dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej (część nr 1, część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388405 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 4 szt. respiratorów Numer referencyjny: FZP.2810.53.2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. respiratorów o parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388484 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392438 2018-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-22/18 Przedmiotem zamówienia są dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6377078 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389544 2018-11-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla PRACOWNI HEMODYNAMIKI ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397399 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do pracy analizatora dla Szpitalnego Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397708 2018-11-19
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397878 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz filtrów oddechowych Numer referencyjny: CZMZ/2500/23/2018 Dostawy rękawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398263 2018-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego Numer referencyjny: DZZ-382-74/18 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398274 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398273 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398279 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa urządzeń laboratoryjnych Numer referencyjny: RZP/PN/111/I/18 Przedmiot zamówienia podzielona na 4 pakiety. Pakiet nr 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398287 2018-11-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego Numer referencyjny: 45 Z PN 18 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i sprzętu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398423 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu i wyposażenia dla pomieszczeń Szpitala i Przychodni na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6399138 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego Numer referencyjny: ZP/56/2018 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin