Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, projekt ciepłownictwo i gaz, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport, Kultura, sztuka - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7256320 2020-01-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264012 2020-01-20
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych zlokalizowanego na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274550 2020-01-21
godz. 00:00
Wielkopolskie Sukcesywne dostawy leków Numer referencyjny: DZ-751-03/20 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla Wojewódzkiego Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7251963 2020-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadanie in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256137 2020-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274275 2020-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP- 2/2020 1. Przedmiot zamówienia obejmuje d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274755 2020-01-21
godz. 10:00
Świętokrzyskie Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275745 2020-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Wynajem kontenerów oraz budowa mobilnej tymczasowej szkoły z internatem na potrzeby przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i rozb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264878 2020-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5 Numer referencyjny: BAG.261.1.39.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wsparcia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274363 2020-01-21
godz. 10:30
Świętokrzyskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-21
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-01-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226759 2020-01-21
godz. 11:00
Pomorskie „Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274361 2020-01-21
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7221021 2020-01-21
godz. 11:00
Mazowieckie Artykuły gospodarcze,,higieniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego Numer referencyjny: ZP.102.2019 Artykuły gospodarcze, higie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7240349 2020-01-21
godz. 11:30
Śląskie Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271854 2020-01-21
godz. 11:30
Małopolskie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników – z podziałem na cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7245610 2020-01-21
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa Parkingu „Parkuj i Jedż” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Parkingu „Parkuj i Jedż” Numer referencyjny: W.PRP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230472 2020-01-21
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa węzła przeładunkowego w budynku Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-TK-241-0179/OOWr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190164 2020-01-21
godz. 12:00
Lubuskie Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7258767 2020-01-21
godz. 12:00
Lubuskie Remont drogi gminnej nr 101108F ul. Kościuszki Numer referencyjny: IZP-I.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274468 2020-01-21
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa medycznego sprzętu kardiomonitorów - powtórzenie Numer referencyjny: USK/DZP/PN-470 /2019 opis przedmiotu zamówienia okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264669 2020-01-21
godz. 13:00
Dolnośląskie Usługa ubezpieczenia Gminy Długołęka oraz jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: 209/2019/N/Długołęka Ubezpieczenia wspóln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222026 2020-01-22
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230197 2020-01-22
godz. 09:00
Mazowieckie BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM Numer referencyjny: 193/DIR/2019 1.1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266463 2020-01-22
godz. 09:00
Dolnośląskie PN 01/20 - Dostawa testów do automatycznych oznaczeń autoprzeciwciał i kalprotektyny wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonania Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7266946 2020-01-22
godz. 09:00
Śląskie 4WOG.1200.2712.1.2020 Usługa wynajmu wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych. Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.1.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256206 2020-01-22
godz. 09:45
Dolnośląskie Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu Numer referencyjny: ZP/PN/94/2019/DZZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7251412 2020-01-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa Filii WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej 1, dz. nr 35/9, 35/10, 35/8, obręb 3082 Szczecin Numer referencyjny: 2019.16.ZP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7257823 2020-01-22
godz. 10:00
Dolnośląskie Dobór, dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia dla potrzeb studia filmowo-telewizyjnego wraz z przeszkoleniem Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin