Przetargi i zamówienia - Białystok - Medyczna, Laboratoria, projekt ciepłownictwo i gaz, sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7128006 2019-12-05 Podlaskie Zakup i dostawa do oddziału w Białymstoku artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń, w ramach projektu pilotażowego programu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196408 2019-12-05 Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196158 2019-12-05 Podlaskie Dostawa regulatora przepływu – 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196410 2019-12-05 Podlaskie Dostawa prętów ze stali/stopów biomedycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188821 2019-12-05
godz. 08:00
Podlaskie Sprzedaż i dostawa artykułów rybnych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa artykułów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178916 2019-12-05
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189558 2019-12-05
godz. 09:50
Podlaskie Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych, konserw mięsnych oraz tłuszczy zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199281 2019-12-05
godz. 10:00
Podlaskie OKULARY OCHRONNE TYPU YSA1 - 129 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204148 2019-12-05
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż zasilacza UPS na stacji Augustów, linia 40 Zasilacz UPS o mocy wyjściowej min. 10kVA/9 kW.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205511 2019-12-05
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywny zakup polis ubezpieczeniowych z tytułów: OC, AC, NNW, ASSISTANCE na samochody użytkowane przez pracowników Regionalnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176599 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego z zapleczem laboratoryjno-prototypowym (Etap II) Przedmiotem zamówienia jest budowa b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192909 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Wybór kandydatki/kandydata na stanowisko: Pracownik badawczy w badaniach przemysłowych dotyczących opracowania i budowy innowacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197224 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Białystok Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: Podatki dochodowe od osób f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196161 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Usługa dostawy pakietu szkoleń e-learningowych obejmująca tematykę przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196418 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Usługa szkoleniowa pn.: "Podatki dochodowe od osób fizycznych - bieżące i najnowsze zmiany" dla kadry administracyjnej Politechnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197332 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Usługa w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyszukaniu, se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194972 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Usługa szkoleniowa pn.: ”Podatki dochodowe od osób fizycznych - bieżące i najnowsze zmiany” dla kadry administracyjnej Politechnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194979 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Usługa dostawy pakietu szkoleń e-learningowych obejmująca tematykę przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązujący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198870 2019-12-06
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa kalendarzy biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na rok 2020, w tym: kalendar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192976 2019-12-06
godz. 09:00
Podlaskie Sprzedaż i dostawa mrożonek dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178436 2019-12-06
godz. 09:30
Podlaskie Rozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192999 2019-12-06
godz. 09:30
Podlaskie usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7185135 2019-12-06
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny: OBU-IV.271.25.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175164 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Budowa dwóch budynków kontenerowych nietrwale związanych z gruntem na potrzeby Służb Granicznych w Czeremsze Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175726 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku tj.: - wolnostojącego nośnika reklamowego na działce o nr.1592/2 obr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182004 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa LSN Giżycko-Piękna Góra i Giżycko -1 Maja - Piękna Góra skrzyżowanie z Kanałem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182009 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182008 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa urządzeń rozdzielczych i rozdzielnic na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186654 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV w Hajnówce, ul. Elektryczna, Poddolna, Pszeniczna, Wiatrakowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7193482 2019-12-06
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin