Przetargi i zamówienia - Kalisz - Medyczna, Laboratoria, projekt ciepłownictwo i gaz, sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7179567 2019-12-13
godz. 00:00
Wielkopolskie Kategoria: Palety 1 pallet to India Adres nadania: Polska , Wielkopolskie, Kalisz Adres dostawy: Indie , Delhi, Delhi Dystans: 0....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205059 2019-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Dzierzbin Mycielin gmina wiejska nr dział.: 142 sprawa ZN/9115/4141MZI/2019/1802536 Przebudowa linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206139 2019-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Mąkoszyce Kobyla Góra gmina wiejska nr dział.: 229/8 Wymiana linii napowietrznej 0,4kV AsXSn 4xl20mm ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208420 2019-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Pyzdry Pyzdry miasto ul. Zwierzyniec nr dział.: Pyzdry-1759/7 sprawa ZN/9105/4848MZI/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194891 2019-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Nieszkodna Kraszewice gmina wiejska nr dział.: 127/2,128/2 sprawa ZN/8887/4242MZI/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191151 2019-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce obszar wiejski ul. Osada nr dział.: 1401/2 sprawa ZN/90...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216340 2019-12-13
godz. 11:00
Wielkopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209135 2019-12-13
godz. 13:00
Wielkopolskie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliszu. 1) przeprowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216902 2019-12-13
godz. 14:00
Wielkopolskie Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Długa Wieś Druga (st. 16101), gm. Stawiszyn, łącznie z projektem wykonawczym opracowanym na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216911 2019-12-13
godz. 14:00
Wielkopolskie Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ceków Kolonia (st. 15998), gm. Ceków Kolonia, łącznie z projektem wykonawczym opracowanym na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212030 2019-12-16
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-46/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212038 2019-12-16
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-47/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220282 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Naprusewo Ostrowite gmina wiejska nr dział.: Naprusewo-244/73 Budowa linii kablowej nn Słupca Słupca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220039 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Olszyna Ostrzeszów obszar wiejski ul. Zachodnia nr dział.: 75/11 sprawa ZN/9217/4242...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219467 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie i montaż instalacji świetlnej w postaci neonu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż na kładce pieszo rowerowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199924 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Cisew Turek gmina wiejska nr dział.: 1042/5 sprawa ZN/9126/4646MZI/2019/1903310 Opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216382 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Obsługa geodezyjna na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA Sprawa ZP/8781/404PUS6/2019/1/2/3 Oddział w Kaliszu Zadanie nr 1: Obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7216687 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zabur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212240 2019-12-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Domanin Dąbie obszar wiejski 16a nr dział.: 116/6 sprawa ZN/9193/4646MZI/2019/1804063 Wykonanie elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222877 2019-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215394 2019-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów z posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203760 2019-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa bonów towarowych. Pod pojęciem "bonów towarowych", zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7215428 2019-12-16
godz. 12:00
Wielkopolskie Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza Numer referencyjny: WGOŚ.271.01.0006....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210892 2019-12-17
godz. 00:00
Wielkopolskie Kategoria: Meble Komoda Adres nadania: Polska , Wielkopolskie, Kalisz Adres dostawy: Polska , Śląskie, Jastrzębie-Zdrój Dystans: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212025 2019-12-17
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert znak: K-45/2019 na udzielanie świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226549 2019-12-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Wielowieś Sieroszewice gmina wiejska nr dział.: 835, 836 sprawa ZN/9456/4242MZI/2019/1900083 Budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217064 2019-12-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Malanów Malanów gmina wiejska nr dział.: 115/18,115/23 sprawa ZN/9159/4646MZI/2019/190...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208423 2019-12-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Szemborowo Strzałkowo gmina wiejska nr dział.: Szemborowo-46 sprawa ZN/9177/4848MZI/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212178 2019-12-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Konradów Sośnie gmina wiejska nr dział.: 181 sprawa ZN/9085/4242MZI/2019/1903930 Oprac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219470 2019-12-17
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin