Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9340821 2025-12-30
godz. 15:00
Mazowieckie Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286421 2024-04-03
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa kriostatu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriostatu laboratoryjnego, zwanego dalej „sprzętem”, dla Wydzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280754 2024-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu czujników: Cz. 1 - Mobilny system do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, Cz. 2 - Skaner laserowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10292455 2024-03-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie 1) Dostarczenie i montaż dygestorium chemicznego w wykonaniu EX-1szt 2) Dostarczenie i montaż szafki na odczynniki chemiczne-1szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275135 2024-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu chromatografii cieczowej z termostatem, szczegółowo opisana w zał. nr do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10285493 2024-03-28
godz. 12:00
Wielkopolskie 2/DAM/2024 Centralne monitorowanie parametrów fizycznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 System centralnego monitorowania parametrów fizycznych wg załączników Załacznik 2.pdf Załącznik 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277950 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej, w podziale na 4 pakiety:1) Pakiet nr 1 – Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej wraz z komputerem i niezb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286434 2024-03-27
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, tj. Ramanowskiego kriostatu z zamkniętym obiegiem helu pracującym w zakresie temperatur 10-350 K wraz z kompresorem he...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10279938 2024-03-25
godz. 23:59
Mazowieckie Pakiet 1. Zaopatrzenie laboratorium chemicznego i biologicznego w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny chromatograficzne. Część 1. Kolumny HPLC dla laboratorium DMPK w Warszawie Pakiet 1. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269444 2024-03-25
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Zakup chromatografu cienkowarstwowego z podwójnym detektorem (TLC/FID FPD) oraz spektrometru mas z jonizacją przez przeniesienie protonu i detektorem czasu pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280692 2024-03-25
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem inkubatora CO2 zapewniającego warunki hipoksyjne wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego PN-9/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275088 2024-03-22
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Wydziału Fizyki UW. Procedura obejmuje 3 części. POUZ-361/39/2024/WF

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263855 2024-03-22
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup komór laminarnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: 1) nr 6 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275091 2024-03-22
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC - DE-dzp.272-66/24 Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263881 2024-03-21
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury naukowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: 1) nr 6 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272315 2024-03-21
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa stanowiska z robotem współpracującym na potrzeby Laboratorium robotyki CDSI - DE-dzp.272-59/24 Dostawa stanowiska z robotem współpracującym zgodnie z wymaganiami opisanymi w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10293026 2024-03-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu do chromatografii jonowej wraz z automatycznym podajnikiem próbek. ZP3/674/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263882 2024-03-21
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup chromatografu jonowego z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263794 2024-03-20
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrometru do badania pasz w bliskiej podczerwieni dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260975 2024-03-20
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do wskazanego miejsca w siedzibie zamawiającego dostawa sprzętu laserowego i akcesoriów optycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272322 2024-03-20
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do osadzania warstw PE/HF CVD z akcesoriami - osprzętem dla WETI PG. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wniesienie do siedziby Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260961 2024-03-20
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń do mycia i sterylizacji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10287273 2024-03-19
godz. 15:00
Lubuskie CVS/2024/02/01249 – Dostosowanie autoklawów do oczekiwanych standardów bezpieczeństwa w Ciech Vitrosilicon S.A. - Iłowa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269459 2024-03-19
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol a) Dostawa chromatografu sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, którego spe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260936 2024-03-19
godz. 11:00
Małopolskie Zakup zestawu do hipoksji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do utrzymywania warunków hipoksji składający się z:-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260903 2024-03-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup przenośnego urządzenia do liczenia komórek na zasadzie prawa Coultera dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10293553 2024-03-18
godz. 12:00
Małopolskie DA.291.1/2024 Wykonywanie sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego w jednostkach organizacyjnych i dydaktycznych Uniwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260932 2024-03-18
godz. 11:00
Małopolskie Zakup wirówek laboratoryjnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) wirówki laboratoryjnej (zwana dalej Wirówką I) - sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263851 2024-03-18
godz. 10:30
Małopolskie dostawa układu do ultraszybkiej spektroskopii stanów wzbudzonych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni dla ACMiN AGH - DE-dzp.272-60/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263834 2024-03-18
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA ELEKTRODYNAMICZNEJ MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ DO BADAŃ OSIOWO - SKRĘTNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin