Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, weterynaria - materiały, Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10663897 2024-07-15
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz preparatów medycznych wspomagających rozwój pacjentów dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10626276 2024-07-16
godz. 08:00
Wielkopolskie AD-O.272.10.2024 Dostawa testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E(gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671220 2024-07-16
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Kultury mikrobiologiczne II Część 1: Diagnostyka mikrobiologiczna I dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej, niezbędne do wykonywania badań laboratoryjnych Część 2: Diagnostyka mikr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660795 2024-07-16
godz. 13:00
Mazowieckie wykonywanie pomocniczych czynności administracyjno-biurowych w Zespole Kancelarii Wydziału Administracyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10677302 2024-07-18
godz. 09:00
Małopolskie CEP Kiry - usługa przewodnicka, interpretacyjna i edukacyjna- powtórzone 2 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przewodnickich, interpretacyjnych oraz edukacyjnych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661162 2024-07-18
godz. 10:00
Wielkopolskie TP/11/2024- „Outsourcing usług specjalistów - lekarzy pediatrów w SPZOZ w Wolsztynie" Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn: „Outsourcing usług specjalistów - leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10675199 2024-07-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. Przedmiotem niniejszego zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678563 2024-07-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy testów diagnostycznych do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków Część 1: Testy diagnostyczne do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków Część 2: Testy diagnostyczne do wykrywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10680699 2024-07-19
godz. 09:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe na obsługę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3/TCUŚ-W2/2024 Powstaje w kontekście projektu FELD.07.09-IP.01-0005/23 - Tomaszowskie Centrum Usług Środowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665236 2024-07-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa sukcesywna nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616909 2024-07-19
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa odczynników i wzorców laboratoryjnych szczegółowo wyspecyfikowanych w formularzach cenowych wg załączników nr 2a – 2o do SWZ. Zmiana z dnia 11.07.2024 r. 10. Zmiana Poprze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678628 2024-07-19
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków i wprowadzania danych do systemu informatycznego dotyczących zadań realizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681418 2024-07-19
godz. 19:00
Małopolskie Wynajem pracowników fizycznych: 8 monterów konstrukcji stalowych z uprawnieniami na zwyżki, hak kontrakt Terminal DCT - Gdańsk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10682323 2024-07-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu: „Zawodowe kompetencje przyszłości” numer projektu: FEPK.07.13-IP.01-0053/23 realizowanego przez: Gminę Miasto Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10677512 2024-07-22
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców świadczenia usług aktywnej rekrutacji wraz z merytoryczną oceną zgłoszeń w charakterze „Doradcy ds. rekrutacji”, tj.: ZADANIE 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684399 2024-07-22
godz. 13:00
Małopolskie Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685309 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pozyskania osób wykonujących pracę tymczasową i prowadzenia ich obsługi kadrowo płacowej przez okres 4 miesięcy. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684210 2024-07-23
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Część I Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fryzjerskich dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pomocy. Zakres usługi: Usługi fryzjerskie o charakterze podstawowym • dobór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681044 2024-07-26
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe na realizację usługi "Fryzjer w domu"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10643716 2024-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zestawów diagnostycznych do automatycznej izolacji DNA wirusa w systemie automatycznym MagNa Pure96 (ASF) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660330 2024-08-05
godz. 11:00
Lubelskie Wykonywanie w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w dni poza harmonogramem pracy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, usług (zwanych dalej: Usługami lub Robotami lub Pracami) zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10673451 2024-08-08
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa zestawów diagnostycznych do izolacji i wykrywania materiału genetycznego wirusów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii - 8 części Przedmiotem zamówienia jest dostawa zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin