Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, weterynaria - materiały, Przewóz osób - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10677019 2024-07-15 Lubelskie Dowóz oraz zapewnienie opiekuna podczas dowozu trojga dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie ul. PCK 2, i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664418 2024-07-15
godz. 08:00
Małopolskie „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Czorsztyn w roku szkolnym 2024/2025” Część 1: Dowóz uczniów w roku szkolnym 2024/2025 na trasie Huba-Maniowy-Huba. Część 2: Dowóz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663897 2024-07-15
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz preparatów medycznych wspomagających rozwój pacjentów dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666709 2024-07-15
godz. 08:30
Śląskie Dowóz i odwóz 10 uczniów niepełnosprawnych z terenu Łazisk Górnych do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4 wraz z opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10667089 2024-07-15
godz. 08:30
Śląskie Dowóz i odwóz 2 uczniów niepełnosprawnych (w tym 1 ucznia na wózku inwalidzkim) z terenu Łazisk Górnych do ZS nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie ul. Pokoju 4 wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620236 2024-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Dowóz uczniów z terenu miasta i gminy Skawina do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów szkół podstawowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623127 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dowóz 137 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658482 2024-07-15
godz. 09:00
Śląskie II półrocze 2024 -Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego obejmujących dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skoczów do szkół, przedszkoli i ośrodków Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665474 2024-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług przewozu dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie w roku szkolnym 2024/2025 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od września 2024 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666898 2024-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2024/2025 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych, które będą polegać na dowozie uczniów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10668366 2024-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2024/2025 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się w roku szkolnym 2024/2025 świad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600720 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest transport i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2024/2025. Dowozem objęte są dzieci niepeł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620178 2024-07-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Szubin w roku szkolnym 2024/2025. 1. Dowóz dzieci i młodzieży (z przystanku autobusu szkolnego znajdującego się n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663682 2024-07-15
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2024/2025 do ZSS w Wolsztynie:a) Pod pojęciem przewo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661766 2024-07-15
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowożenie dzieci/uczniów/osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czersk w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na części”Część 1: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662766 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dębe Wielkie w okresie: 02.09.2024 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660321 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice w roku szkolnym 2024/2025 poprzez zakup biletów miesięcznych" 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660955 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie . Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobre do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 GKI 271.8.2024 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664916 2024-07-15
godz. 10:00
Śląskie „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkół, przedszkoli i ośrodków w roku szkolnym 2024/2025” Część 1: Dowóz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666899 2024-07-15
godz. 10:00
Lubuskie Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 02.09.2024 do 27.06.2025 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach dzieci do Zespołu Szkolno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665650 2024-07-15
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. w roku szkolnym 2024/2025 w ramach komunikacji regula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10667879 2024-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Rudnie na czterech trasach: I trasa: Wypnicha- Elżbietów- Kol. Rudno- Szkoła Rudno - 20 uczniów, II trasa: Podlodówek- Las Gołębski- Aleksandr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669831 2024-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Przewóz uczniów szkół podstawowych do Zespołu Szkół w Chorkówce, Szkoły Podstawowej w Faliszówce oraz Zespołu Szkół w Zręcinie w roku szkolnym 2024/2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10670306 2024-07-15
godz. 10:00
Małopolskie Organizacja transportu do Aquaparku Terma Bania w miejscowości Białka Tatrzańska w województwie małopolskim, w dniu 24.07.2024 r. w ramach wyjazdu integracyjnego dla Uczestników Krakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10645457 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi transportowe dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczące obozów zerowych dla nowo przyjętych studentów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665204 2024-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Marcinowice do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666296 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli w Gminie Słupno w celu realizacji ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół 1.Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662563 2024-07-15
godz. 11:00
Łódzkie „Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w terminie od dnia 02.09.2024 r. do 27.06.2025 r.” Część 1: I Trasa - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666685 2024-07-15
godz. 12:00
Opolskie Dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki do szkół specjalnych w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w czasi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666921 2024-07-15
godz. 12:00
Śląskie Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przystajń w roku szkolnym 2024/2025 Część 1: Trasa I i VI – autobus do 55 miejscPrzedmiot Zamówienia stanowi codzienny (tj. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin