Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, weterynaria - materiały, sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10657846 2024-07-11
godz. 09:00
Mazowieckie Część 1: Część 1 - Dzierżawa analizatora oraz dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunochemii Część 2: Część 2 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10651396 2024-07-12
godz. 09:00
Śląskie WSzS.DEZ.26.048.2024 - ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE Część 1: Część nr 1 – SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665180 2024-07-12
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa odczynników do analizy moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora 14/D/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662648 2024-07-12
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – 2 zadania Część 1: Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych dwukanałowych szczegółowo opisana w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10659738 2024-07-12
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU KOAGULOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW dla M. Sz. S. Sp. z o.o. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678627 2024-07-15 Mazowieckie Dostawa kontenerów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611406 2024-07-15
godz. 08:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA MUTACJI W GENACH EGFR, ALK, ROS1 WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO I ZAMKNIĘTEGO ANALIZATORA PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE PCR ZP/4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623207 2024-07-15
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663897 2024-07-15
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz preparatów medycznych wspomagających rozwój pacjentów dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620157 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/083/24 Dostawa sprzętu kardiologicznego (ablacja) oraz sprzętu do systemu elektroanatomicznego typu CARTO 3 – 11 pakietów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kardiolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605664 2024-07-15
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu Zdrowa przyszłość - doposażenie medyczne oddziału rehabilitacji neurologicznej - szpital powiatowy w Pińczowie 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611465 2024-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa oraz uruchomienie aparatu USG, dostawa pomp infuzyjnych, narzędzi chirurgicznych, wideolaryngoskopu i iluminatora naczyń krwionośnych realizowane w ramach inwestycji pn. „Popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620226 2024-07-15
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w pełni zautomatyzowanego analizatora wraz z odczynnikami, materiałami kontrolnymi i zużywalnymi do wykonywania badań immunohematologicznych w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620190 2024-07-15
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku (2) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10565675 2024-07-15
godz. 09:00
Śląskie 19/24 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Kraj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10635103 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów serca, kardiowerterów i akcesoriów do ich zakładania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Formularz as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658265 2024-07-15
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego Część 1: Pakiet nr 1 - suchy blok grzejny - 1 szt.; Część 2: Pakiet nr 2 – miniwirówka - 1 szt.; Część 3: Pakiet nr 3 - wyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10672277 2024-07-15
godz. 09:00
Śląskie Dostawa noszy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy - grupa materiałowa 331-1 1 NOSZE UNIWERSALNE POZIOME NU-1 SPRZĘT MEDYCZNO-SANITARNY 331-1 - Aparaty, urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671750 2024-07-15
godz. 09:00
Wielkopolskie FDZZ.226.08.2024 Dostawa testów i odczynników do identyfikacji, różnicowania, hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą barwiarki i inkubatora. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10672201 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie dostawa fantomów do nauki badania piersi i jąder do przychodni przy ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10649387 2024-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa 4 sztuk kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10675828 2024-07-15
godz. 09:00
Opolskie DAG.260.34.2024 Zakup, dostawa i montaż aparatów KTG z telemetrią - 3 szt. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Aparaty KTG Zakup, dostawa i montaż aparatów KTG z telemetrią zgodnie z załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10650064 2024-07-15
godz. 09:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu - Część nr 1 – Komora laminarna do sporządzania leków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660948 2024-07-15
godz. 09:00
Wielkopolskie Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w sprzęt i wyposażenie medyczne. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605677 2024-07-15
godz. 09:15
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora plazmowego zwanego dalej „urządzeniem medycznym” do siedziby Zamawiającego.2. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych param...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664412 2024-07-15
godz. 09:30
Opolskie Zakup i dostawa aparatów USG wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Część 1: Aparat USG dla potrzeb Oddziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620191 2024-07-15
godz. 09:45
Mazowieckie 1. Zakup generatora RF do ablacji i koagulacji wewnątrzstawowej wraz z zakupem kompatybilnych elektrod do procedur artroskopii dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616866 2024-07-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa - gastroskopów 2 szt., myjni endoskopowej i szafy endoskopowej w ramach projektu pn. „ Modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz pracowni di...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605683 2024-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywne dostawy zestawów do ekstrakcji kwasów nukleinowych, testów genetycznych, kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, materiałów zużywalnych wraz z dostawą sprzętu laboratoryjnego: s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605606 2024-07-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie MATERIAŁY JEDNORAZOWE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SWZ - ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin