Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, weterynaria - materiały, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10665550 2024-07-12
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa aparatury badawczej w ramach projektu pn. AWF Poznań – wiodący w regionie ośrodek naukowo-badawczy w zakresie badań prozdrowotnego oddziaływania aktywności ruchowej i żywien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658369 2024-07-15 Mazowieckie Dostawa przenośnego fotometru do analizy wody w terenie wraz z niezbędnym wyposażeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669453 2024-07-15 Małopolskie System akwizycji danych z fotopowielaczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10682078 2024-07-15 Lubelskie Wykonanie wzorcowania: 1. Spektrometru typu IdentiFinder - 1 szt. 2. Spektrometru Exploranium GR-135 - 1 szt. 3. Spektrometru Radseeker CS - 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie wzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663897 2024-07-15
godz. 08:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz preparatów medycznych wspomagających rozwój pacjentów dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Wet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10675259 2024-07-15
godz. 08:16
Małopolskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie wzorcowania spektrometru gamma IdentiFINDER 2NG dla KM PSP Kraków - 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10668753 2024-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa pobornika pyłu z automatycznym zmieniaczem filtrów i układem chłodzenia oraz głowicą separujące PM10 dla WGGiIŚ - DE-dzp.272-315/24 DE-dzp.272-315/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658265 2024-07-15
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego Część 1: Pakiet nr 1 - suchy blok grzejny - 1 szt.; Część 2: Pakiet nr 2 – miniwirówka - 1 szt.; Część 3: Pakiet nr 3 - wyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671577 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie WZ/297/2024/LK Waga laboratoryjna techniczna PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Waga laboratoryjna techniczna Szczegółowy opis zamówienia zgodny z załącznikiem. opz.pdf 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10656338 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup ceramiki i szkła laboratoryjnego do analiz termicznych i klasycznych Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10668004 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Rejestrator kompatybilny z sejsmometrem VE-53BB produkcji GeoSIG (4 szt.) wraz z usługą wymiany 4 wtyczek do sejsmometrów.Szczegółowy zakres oraz sposób re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669987 2024-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa inkubatora z wytrząsaniem i chłodzeniem wraz z wyposażeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669988 2024-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa stanowiska do badania strat hydraulicznych dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa jednostki wolumetrycznej dla modułów eksper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10670015 2024-07-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa CZĘŚĆ A materiałów zużywalnych, CZĘŚĆ B odczynniki oraz CZĘŚĆ C sprzęt laboratoryjnyna potrzeby projektu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10672973 2024-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu chłodniczego laboratoryjnego /farmaceutycznego w 2024 roku. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pakiet Dostawa chłodziarek farmaceutycznych typu LIEBHERR 01.Załącznik nr 1.xl [....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10677095 2024-07-15
godz. 10:00
Lubelskie 1 CZF-B Czujnik zaniku faz z identyfikacją na szynę nr CZF-B lub produkt równoważny 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676039 2024-07-15
godz. 10:30
Śląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. Grupa materiałowa 332-11. 1 CZERPAK KĄTOWY WIELORAZOWY 2000ML O NASTAWNYM KĄCIE NACHYLENIA DO 9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661190 2024-07-15
godz. 10:30
Małopolskie dostawa precyzyjnej przecinarko-szlifierki dla WO - DE-dzp.272-280/24, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4.1. SWZ. DE-dzp.272-280/24 **************************** UWAGA ZMIANA O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666929 2024-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wagi analitycznej z wyposażeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676990 2024-07-15
godz. 11:00
Wielkopolskie Wybór dostawcy kuwet przepływowych Hach na potrzeby Centrum Badań Jakości ZE PAK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10645024 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa analizatorów Przedmiot Ilość (szt.)Oscyloskop Cyfrowy 2Kamera Termowizyjna 1Mikroskop Stereo 2Analizator Logiczny 1Analizator Widma 2Laboratoryjny zasilacz programowalny 2Laser s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10655990 2024-07-15
godz. 12:00
Mazowieckie ORLEN Laboratorium zaprasza do złożenia oferty na KONDUKTOMETRY, zgodnie z wymaganiamia wyspecyfikowanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Umożliwiono częściowe złożenie oferty tj. n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10657687 2024-07-15
godz. 12:00
Łódzkie Spektrofotometr UV-VIS - 2 szt. Urządzenia przeznaczone do wykonywania analiz laboratoryjnych na napojach, piwach i w wodzie. Wymagania minimalne: • Tryb pracy: Transmitancja (%), absorba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10657688 2024-07-15
godz. 12:00
Łódzkie Demineralizator – 2 szt. Zamówienie obejmuje zakup, transport oraz montaż demineralizatora HLP w Laboratorium Zakładowym (2 szt.). Przeznaczenie: produkcja wody pierwszego, drugiego ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666500 2024-07-15
godz. 12:00
Mazowieckie Pompa próżniowa MPC 101 Z - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676683 2024-07-15
godz. 12:00
Mazowieckie WCh_Z.262.1.10_7.2024 Dostawa mieszadeł, wytrząsarek, wirówki i akcesoriów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669854 2024-07-15
godz. 13:00
Śląskie Zakup maszyny wytrzymałościowej na potrzeby realizacji projektu EDIH-SILESIA Powstaje w kontekście projektu FENG.02.22-IP.02-0001/23 - Budowanie i wykorzystanie potencjału sieci EDIH ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10680062 2024-07-15
godz. 14:10
Dolnośląskie BLOK FUNKCJI MAT-LOG BF-S2 LABOR - ASTER Lokalizacja 59-101 Polkowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678591 2024-07-15
godz. 15:00
Mazowieckie Sprzedaż i dostawa zestawu odbiornika GNSS Trimble R12i 1 Trimble R12i Model 00, R0W 1 2 Trimble R12i Configuration Level - R12i Rover 1 3 Trimble R12i Option - BciDou, Trimble R12i Option ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10655547 2024-07-15
godz. 15:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyposażenia warsztatu – doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Otwarci na motoryzacyjny postęp” Część 1: Dostawa wyposażenia warsztatu - sprzętu drobnego, w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin