Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, weterynaria - materiały, usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10678218 2024-07-18 Mazowieckie Wykonanie badań próbek w układzie mikroskopu bezsoczewkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678228 2024-07-18 Mazowieckie Opracowanie modułu liczenia niepewności pomiaru długości płytek wzorcowych w Python

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678219 2024-07-18 Mazowieckie Przygotowanie próbek o określonym stosunku masowym do badań w układzie reflektometru multispektralnego UCP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10687732 2024-07-18 Śląskie wzorcowanie PCA nw w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663569 2024-07-18
godz. 08:00
Śląskie „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676544 2024-07-18
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie usługi w zakresie pobrania próbek z procesu technologicznego wzbogacenia rudy w oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych z wykorzystaniem techniki mineralogii procesowej MLA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10648603 2024-07-18
godz. 09:00
Podlaskie Realizacja bad. ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań z zakresu wspierania gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami w ramach Osi V i VI RP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10675199 2024-07-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. Przedmiotem niniejszego zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678245 2024-07-18
godz. 10:00
Łódzkie Usługa wykonania prac naukowo-badawczych, celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowego ośrodka wychowawczego w wojew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10629199 2024-07-18
godz. 10:30
Pomorskie Wstępna analiza i projekt misji księżycowej Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnej analizy i projektu misji księżycowej. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10679558 2024-07-18
godz. 23:59
Śląskie Usługa w zakresie wykonania serii badań próbek biobaz i surowców biodegradowalnych pod kątem właściwości smarnych - wykonanie serii badań (maksymalnie 30 próbek) biobaz i surowców...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10673143 2024-07-18
godz. 23:59
Podlaskie Niniejsze zapytanie ofertowe powstaje w odniesieniu do składanego w ramach konkursu nr FEPD.01.01-IZ.00-003/24 projektu p.n. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego TTOM Sp. z o.o, w cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676802 2024-07-18
godz. 23:59
Małopolskie Zatrudnienie na stanowisku Starszy Biotechnolog na podstawie umowy zlecenia Zakres obowiązków: - prowadzenie hodowli komórkowych wytypowanych linii komórkowych (nowotwór płuca i jajnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10673196 2024-07-19
godz. 08:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja źródła eutrofizacji starorzecza poprzez wykonanie pomiaru jakości wód gruntowych w otoczeniu zbiornika (starorzecza) w obszarze Natura 2000 Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10673898 2024-07-19
godz. 09:00
Mazowieckie 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech zadań (akceleracja sprzętowa) zleconych przez Zamawiającego w ramach projektu TAMAbox – wirtualne i fizyczne urządzenia chroniące p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678563 2024-07-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy testów diagnostycznych do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków Część 1: Testy diagnostyczne do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków Część 2: Testy diagnostyczne do wykrywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665236 2024-07-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa sukcesywna nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10649219 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie oceny „Programu dla szkół” oraz przygotowanie raportu końcowego dla Komisji Europejskiej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny unijnego „Programu dla s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681436 2024-07-19
godz. 12:00
Śląskie Sporządzenie opinii określającej czy na nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Bobrek 9E - działka nr 48/12 obręb Ostrowy Górnicze doszło do zmiany stanu wody na gruncie sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10674078 2024-07-19
godz. 15:00
Małopolskie Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych środków kontrastowych mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681055 2024-07-19
godz. 23:59
Śląskie Przedmiot zamówienia: Podwykonawstwo w zakresie przeprowadzenia prac badawczych Opis przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie – wspólnie z zespołem Zamawiającego – metodyki tworzenia m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681945 2024-07-19
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia analiz LC/MS oraz NMR w podziale na części: Część 1: Analiza LC/MS zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10683647 2024-07-19
godz. 23:59
Mazowieckie 46/07/2024 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 46/07/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10683179 2024-07-19
godz. 23:59
Małopolskie Zatrudnienie na stanowisku Starszy Biotechnolog na podstawie umowy zlecenia Zakres obowiązków: - prowadzenie hodowli komórkowych wytypowanych linii komórkowych (nowotwór płuca i jajnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678249 2024-07-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Pobranie prób glebowych, zbadanie zasobności oraz sporządzenie map glebowych na powierzchni ok. 1300 ha

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685551 2024-07-22
godz. 09:00
Śląskie Pobranie próbek i wykonanie analizy parametrów mułu węglowego z osadników wód dołowych dla SRK S.A. Oddział KWKCL w Rudzie Śląskiej1.1. Ryczałtowa cena netto za realizację cało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685547 2024-07-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na potrzeby projektu pn: Przeprowadzenie wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10638004 2024-07-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa rozwoju produktu i sukcesywnego wytwarzania oraz dostawbadanego produktu leczniczego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rozwoju produktu i sukcesywnegowytwarzania oraz d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10693211 2024-07-22
godz. 14:00
Mazowieckie Laboratoryjne usługi badawcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10681940 2024-07-22
godz. 23:59
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest projektowanie prototypowych systemów wprowadzających, a następnie zaprojektowanie i wytworzenie systemów wprowadzających zastawkę. Prace prowadzone przez W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin