Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, komputery, serwery - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7134050 2019-11-18
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091507 2019-11-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153847 2019-11-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153856 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji neurologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142507 2019-11-18
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160540 2019-11-18
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa fitotronu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145030 2019-11-18
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu. Numer referencyjny: MCM/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145381 2019-11-18
godz. 11:30
Dolnośląskie wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154411 2019-11-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa Funduskamery, Typ: FF450Plus

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155029 2019-11-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Transport medyczny stabilnych pacjentów po urazie rdzenia z terenu całej Polski, nie poruszających się samodzielnie oraz ich rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149647 2019-11-18
godz. 13:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia terapii biofeedback RSA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149958 2019-11-18
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Świadczenie usług technika elektroradiologii na Bloku Operacyjnym. 2. Świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096367 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup podstawowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu CKD/12/19 Przedmiotem zamówienia jest zakup podsta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096927 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup dodatkowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BC/15/19 Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142048 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142052 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142058 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa następujących odczynników chemicznych: Lp. Odczynnik chemiczny Wymagany parametr 1 4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, cas:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151039 2019-11-19
godz. 00:00
Świętokrzyskie Najem sita do badania składu odpadów. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sita dyskowego, które posłuży do badania składu odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152599 2019-11-19
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr VALMONT/POIR 1.1.1/2019/07 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług B+R, obejmujących opracowanie i optymaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160676 2019-11-19
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawę 5000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami oraz dzierżawą dedykowanego analizat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7097900 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa leków do terapii WZW Numer referencyjny: PN 78/19 Wartość bez VAT: 13 805 555.55 PLN Zadanie 11. Dostawa leku: sofosofosbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7135634 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa mleka dla noworodków Numer referencyjny: Szp/FZ-62/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka dla nowor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7139199 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, badania dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142290 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa;Zadanie 1: Dostawa kolorowej kamery kompatybilnej z mikroskopem Axio Scope 1 dla Zakładu Biochemii Genetycznej. Zadanie 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146077 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup sprzętu medycznego służącego poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia - dostawa i zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144452 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbudowa mikroskopu konfokalnego zainstalowanego na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134909 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) CPV 85120000-6 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137898 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer referencyjny: WCH.2410.23.2019.HS Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146423 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146206 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na dostawę detektora promieniowania do urządzenia Artis zee C floor Numer referencyjny: WSzSL/FZ-63/19 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin