Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7173320 2019-11-22
godz. 10:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Koordynatora Programu Mechanicznego Wspomagania Krążenia w zakresie usług medycznych w Kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7173319 2019-11-22
godz. 10:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Hemodynamiki oraz innych komórka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7173316 2019-11-22
godz. 10:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Pracowni Hemodynamiki oraz inny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174412 2019-11-22
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Domu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166522 2019-11-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Świadczenia med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166516 2019-11-22
godz. 14:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Wykonywania czynności i procedur lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169830 2019-11-22
godz. 14:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7167101 2019-11-22
godz. 15:00
Dolnośląskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164805 2019-11-25
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 1/UE/2019 na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnej metody wykorzystan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166265 2019-11-25
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór jednostki naukowej dla celów opracowania i wykonania wyników analizy badawczej dotyczącej wykorzystania w systemie zamawiani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166271 2019-11-25
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór jednostki naukowej dla celów opracowania usługi polegającej na: opracowaniu dedykowanego modułu e-commerce pozwalającego na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166280 2019-11-25
godz. 00:00
Dolnośląskie Usługa badawcza „Opracowanie innowacyjnej technologii ekologicznego chowu kurcząt pastwiskowych w celu uzyskania tuszki o wysokich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166261 2019-11-25
godz. 00:00
Pomorskie PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu: „Bezpieczeństwo, integralność, prywatność, zaufanie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166187 2019-11-25
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór Podwykonawcy usługi badawczej związanej z badaniem wpływu soli i solanki na zmiany jakości benzyn silnikowych w Projekcie pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7167835 2019-11-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neonatologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7173302 2019-11-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa nici

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169727 2019-11-25
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów i napraw laktatorów w pakiecie 1 w okresie 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163149 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Program do obsługi klienta w firmie brokerskiej. Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu dedykowanego prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163148 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie aplikacji obsługującej proces odbioru auta Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu strony rwd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166246 2019-11-26
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie i demonstracja w warunkach laboratoryjnych manualnie obrotowej głowicy do napylania magnetronowego i oczyszczania plaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166253 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/2019, którego celem jest wybór Wykonawcy do realizacji proinnowacyjnej usługi badawczo-rozwojowej, polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166268 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/PARP/2019 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej przygotowaniu systemu pozw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166276 2019-11-26
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej na potrzeby firmy SUMMIT Barbara Drewa w ramach projektu pt. „Innowacyjne urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166278 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/PARP/2019 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej przygotowaniu aplikacji um...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166279 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/PARP/2019 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej przygotowaniu rozwinięcia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166281 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/PARP/2019 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pozwalającej na zwiększenie dostępnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166283 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/PARP/2019 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej przygotowaniu platformy in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166148 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Analiza wytrzymałościowa prototypu pojazdu dostawczego. Przedmiotem zamówienia jest: - przeprowadzenie numerycznej analizy wytr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168418 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu kapsuły grzejąco-chłodzącej. Cel zamówienia Celem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168421 2019-11-26
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji biokomponentu do spalania Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin