Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, materiały dydaktyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7196103 2019-12-05 Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Wykonywanie procedur i czynności lekarskich w Stacji Dializ łącznie z kierownictwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199839 2019-12-05
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego 1 zestaw szkła laboratoryjnego do oznaczania pierwiastków w glebie (zgodny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133185 2019-12-05
godz. 09:00
Dolnośląskie ZP/BZP/360/2019 Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej w ramach projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189013 2019-12-05
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019) Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-136/2019 Dostawa urządzeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195743 2019-12-05
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie badań jakościowych żużla granulowanego -- Kryteria ogólne -- -- 1 Stałość objętość - skurcz przy wysychaniu 2,00 piec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201385 2019-12-05
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i odczynników chemicznych 1 elektroda ph-metryczna zespolona EPP-1 (ELMETRON) 2,00 SZT 2 przedkolumna do HPL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178941 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196254 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa serwisowa aparatu do sekwencjonowania obejmująca przegląd aparatu NGS MiSeq Illumina oraz serwis przez okres 24 miesięcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195738 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi laboratoryjne w zakresie przeprowadzenia badań nieniszczących oraz badań niszczących. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195934 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego Respiratora transportowego z wyposażeniem dla potrzeb Powiatowego Pogotowia Ratunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195965 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Powiatowego Pog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201386 2019-12-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 pompa rotacyjna łopatkowa PROCON 3/8" NPT, 200 l/h – nr kat. 1330012 FAEMA 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166394 2019-12-05
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: CPV 85111200-2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189578 2019-12-05
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych Numer referencyjny: ZP-26-2019 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7182720 2019-12-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Numer referencyjny: ZP/PR/21/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194400 2019-12-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194395 2019-12-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194391 2019-12-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194382 2019-12-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego do In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169701 2019-12-05
godz. 15:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170137 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie KOD POSTĘPOWANIA 01-20-000001/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: 1. ZAOPATRZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170182 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie KOD POSTĘPOWANIA 01-20-000004/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6 zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: 1. ZAOPATRZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170175 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie KOD POSTĘPOWANIA 01-20-000003/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: 1. ZAOPATRZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170143 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie KOD POSTĘPOWANIA 01-20-000002/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6 zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: 1. ZAOPATRZENIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191606 2019-12-06
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2- RPOP.01.01.00-16-0009/18 na przeprowadzenie badań w projekcie „Badania nad opracowaniem nowoczesnych połą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192089 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu, w zakresie medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192624 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem mikroskopu SEM/PFIB nr 2/2019 Przedmiotem zamówienia jest wynajem mikroskopu dual beam typu PFIB/SEM w związku z realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192899 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie 27/Bioceltix/2019 Dostawa zestawu do identyfikacji materiału genetycznego Mykoplazm metodą Real-Time PCR Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192907 2019-12-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Zestaw do oznaczeń 25-OHC - Mouse 25-hydroxycholesterol (25-OHC) ELISA Kit; 5 płytek 96-dołkowych Cel zamówienia Dostawa materiał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197418 2019-12-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019/RPO 1.1. dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego produktu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin