Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, świętokrzyskie - Medyczna, Laboratoria, tekstylia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7578722 2020-07-15
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczestników staży i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530482 2020-07-15
godz. 09:00
Dolnośląskie „Dostawa nici operacyjnych, produktów specjalistycznych i hemostatycznych, elektrod do koagulacji, aparatów do szybkiego przetacza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577901 2020-07-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dla 5 uczestników projektu Triathlon możliwości II. Integracja społeczna i aktywizacja zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563918 2020-07-15
godz. 09:30
Mazowieckie Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a; znak postępowania: ZZP-165/20 Numer referencyjny: ZZP-165/20 Zgodnie z § 13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7531771 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa środków antyseptycznych do błon śluzowych, preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, produktów do mycia i pielęgnacji skó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7566121 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa - Fartuchów ochronnych RTG wg zestawienia - Pakiet nr 1, Filtr pediatryczny - Pakiet nr 2 oraz Okularów ochronnych wg Paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562312 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy rękawic diagnostycznych i ochronnych jednorazowego użytku (drugie postępowanie) Numer referencyjny: LA/1.1/PN/2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575872 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Dostawa mierników testerów 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576735 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia usług całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Neonatologicznym w Powiatowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530464 2020-07-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych do apteki szpitalnej w podziale na zadania Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-10/20 Zadanie 1Oleje i smary ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574291 2020-07-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa pił - sternotomów (3 kpl.) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa pił - sternotomów parametry techniczne zgodnie z załącznikie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562672 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie logopedii w Klinicznym Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarów Mózgu.(max. 30 godz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563966 2020-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Badania osadzonych kierowanych do pracy w POL RD Wrocław Numer referencyjny: BZA.2600.1227.2020 Przedmiotem zamówienia jest przepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563363 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566893 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Numer referencyjny: MCM/WSM/ZP11/2020 Zakres p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7572123 2020-07-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 15 części – na podstawie umowy ramowej Numer referencyjny: PO.271.19.2020 1. Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562004 2020-07-15
godz. 11:30
Dolnośląskie Dostawa transportem wykonawcy lub na jego koszt środków czystościowych dla Spółki Uzdrowisko Szczawno - Jedlin S.A. z podziałem na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573386 2020-07-15
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pn. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581780 2020-07-15
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów i napraw laktatorów w pakiecie 1 w okresie 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576329 2020-07-16
godz. 00:00
Dolnośląskie 23/Bioceltix/2020 dostawa licznika cząstek z wzorcowaniem w ramach leasingu z opcją wykupu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580250 2020-07-16
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe nr 12/2020 W związku z realizacją ww. Projektu przez TECRA Sp. z o. o., Beneficjent zaprasza do składania ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580187 2020-07-16
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/M NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO PROWADZENIA PRAC B+R Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530485 2020-07-16
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej Numer referencyjny: Zp/27/PN-26/20 Linie krwi do aparatu do he...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574961 2020-07-16
godz. 09:30
Dolnośląskie Zakup i dostawa rękawic jednorazowych (diagnostycznych) dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (2 zadania)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577338 2020-07-16
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa aparatury medycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Numer referencyjny: UMW/AZ/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578671 2020-07-16
godz. 09:30
Dolnośląskie Badanie jakościowe opału dostarczanego do kotłowni administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w SOI Żagań/Potok/SOI Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577188 2020-07-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 2 zadania. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577954 2020-07-16
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawę zestawu do detekcji węzła wartowniczego dla Bloku Operacyjnego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 i formu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579413 2020-07-16
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej/farmaceutycznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pakiet Chłodziarko-zamrażarka laboratoryj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562168 2020-07-16
godz. 10:45
Świętokrzyskie Sukcesywnych dostawy środków dezynfekcyjnych w/g zadań 1,2,3,4,4a,5,6,7 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin