Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7154541 2019-11-18
godz. 08:00
Podkarpackie Przywrócenie pełnej sprawności respiratora Puritan-Bennett 840 o nr 3510043964. Wstępna ekspertyza wykazała konieczność wymiany pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154700 2019-11-18
godz. 08:00
Podkarpackie Naprawę oraz przegląd techniczny endoskopu typ CF-Q165L o nr 2701193 Przywrócenie pełnej sprawności w/w. urządzenia. Wstępna ekspe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145380 2019-11-18
godz. 08:30
Podkarpackie Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań chorób zakaźnych zwierząt oraz materiałów pomocniczych Numer referencyjny: W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134050 2019-11-18
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091514 2019-11-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa, transport i montaż mebli oraz asortymentu medycznego i socjalnego. Numer referencyjny: ZP.261.16-Z.2019, Postępowanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091507 2019-11-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091592 2019-11-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dzierżawa 2 analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych oraz akcesoriów i części zużywal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7111400 2019-11-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu do rehabilitacji kardiologicznej Numer referencyjny: DZP-270-56-2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153847 2019-11-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156587 2019-11-18
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, reha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091552 2019-11-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą aparatów ultrasonograficznych Numer referencyjny: AKDZ.261.23.2019.DR Dostawa aparatu ultrasonograficznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135874 2019-11-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Czynniki diagnostyczne III Numer referencyjny: WIWa.272.15.2019 Test diagnostyczny niezbędny do wykonywania badań laboratoryjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139545 2019-11-18
godz. 10:00
Podkarpackie zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/34/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142895 2019-11-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego do laboratorium i na blok operacyjny Szpitala SP ZOZ Łasin Numer referencyjny: 24/2019 Przedmiotem pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146073 2019-11-18
godz. 10:00
Podkarpackie Dostosowanie pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania „zakup aparatu usg”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142004 2019-11-18
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą zestawu videokolonoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153856 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie rehabilitacji neurologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146203 2019-11-18
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/15/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149516 2019-11-18
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu mammografii oraz gruczołu krokowego dla pracowników ZUS Oddział w Toruniu oraz tereno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142507 2019-11-18
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa bronchoskopu ultrasonograficznego z torem wizyjnym - 1 kpl. Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.88.2019 Dostawa bronchos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160540 2019-11-18
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa fitotronu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145030 2019-11-18
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu. Numer referencyjny: MCM/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145654 2019-11-18
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa Kardiomonitorów w ramach: Realizacji dostawy aparatury, sprzętu medycznego w ramach programu: „Doposażenie klinik i oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142122 2019-11-18
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów medycznych 1x użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Dostawa materiałów medycznych 1x użytku dla Szpita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145381 2019-11-18
godz. 11:30
Dolnośląskie wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej będącej we władaniu Dolnośl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154411 2019-11-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa Funduskamery, Typ: FF450Plus

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155029 2019-11-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Transport medyczny stabilnych pacjentów po urazie rdzenia z terenu całej Polski, nie poruszających się samodzielnie oraz ich rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158196 2019-11-18
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Analiza składu mineralnego oraz analiza granulometryczna gleby .”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7113915 2019-11-18
godz. 12:40
Podkarpackie Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-29/19 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149647 2019-11-18
godz. 13:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia terapii biofeedback RSA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin