Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, podkarpackie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7071501 2019-10-21 Dolnośląskie Stanowisko: Przełożonej Pielęgniarek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092582 2019-10-21
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego 1 wyłącznik czasowy mechaniczny 1-60min NO 16A 250V 1,00 SZT 2 płuczka ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7086965 2019-10-21
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy przez podmiot wykonuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7092584 2019-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i odczynników chemicznych 1 rozpuszczalnik SOLVENT SJN3822 – nr kat. LM07 AUTOJET 30,00 L 2 czysta miedź, ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7096184 2019-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w zespołach wyjazdowych o standardzie „S” i „P” . Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7076534 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy testów (zestawów) diagnostycznych do badań w kierunku ASF. Numer referencyjny: WIWA.272.29.2019 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7072365 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa leków różnych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych. Numer referencyjny: ZP.261.24-A.2019, Postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7061011 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy masek termoplastycznych dla chorych leczonych radioterapią. Numer referencyjny: ZP.261.20-Z.2019, Postępowanie nr 80 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7026110 2019-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO II Numer referencyjny: PN 65/19 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027438 2019-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa komory laminarnej oraz mikroskopu cyfrowego odwróconego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7025792 2019-10-21
godz. 09:00
Dolnośląskie dostawa sprzętu medcznego I Numer referencyjny: PN 64/19 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z montażem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7093532 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Laser chirurgiczny CO2 1. Laser chirurgiczny CO2 2. Tryb pracy : praca ciągła, praca impulsowa, superpulse 3. Długość fali promien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080063 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080778 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa sprzętu używanego do analizatora parametrów krytycznych Numer referencyjny: EZ/215/72/2019 Zakup i dostawa sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080985 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywne dostawy odczynników RKZ do analizatorów GEM Premier będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080131 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielania świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7083542 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mikroprzepływomierza cyfrowego Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Mikroprzepływomierz cyfrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7084659 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów przekgskowych na bazie surowców roślinnych do aplikacji w codziennej diecie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7063778 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa dwóch aparatów do krioterapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7070763 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: PERFUZJONISTĘ - REALIZOWANYCH W KOMÓRKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO, A W SZC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7071481 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I ZABIEGOWYCH Numer referencyjny: FK.242.ZP.5.PN.2019 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7057947 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawa sprzętu endoskopowego Numer referencyjny: EZ/215/74/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu endo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7017125 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługi przeglądów technicznych i konserwacji do aparatury medycznej Numer referencyjny: EZ/473/EM/19 1. Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7027397 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego i mikroskopów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7031465 2019-10-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa komory laminarnej oraz mikroskopu cyfrowego odwróconego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7075197 2019-10-21
godz. 10:30
Dolnośląskie DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ I DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7063864 2019-10-21
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Numer referencyjny: Z.II.260.38.Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7071233 2019-10-21
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Numer referencyjny: ZP/56/2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7076984 2019-10-21
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081718 2019-10-21
godz. 11:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 6: Nr paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin