Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10196936 2024-12-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników. Przedmiot zamówienia podzielono na sześć zadań, z który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10196984 2024-12-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: 1) przygotowaniu krwiodawcy do oddania krwi lub jej składników po uprzednim zakwalifikowaniu go przez lekarza, 2) wykonywaniu zabiegów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266023 2024-12-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi, polegającej na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę i psychologa lub lekarza psychiatrę i specjalistę psychot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121264 2024-11-22
godz. 16:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10200149 2024-06-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Nabór na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II niniejszego Ogłoszenia, w związku z realizacją Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266433 2024-04-08
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO W PODZIALE NA 4 ZADANIA Zmiana z dnia 01.03.2024 Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 99465-2024 Główny powód zmiany: Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294439 2024-04-05
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Otorynolary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286438 2024-04-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów, wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 częściPrzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291669 2024-04-02
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leków z programów lekowych - 2 ZADANIA Zmiana z dnia 1.03.2024 Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 124054-2024 Główny powód zmiany: Korekta nabywcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280731 2024-04-02
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Parametry opisane w Załączniku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294489 2024-04-02
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/PN/11/24/LSOFA /JOK Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowców farmaceutycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283403 2024-04-02
godz. 09:15
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej „wyrobami”.2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289007 2024-03-29
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa środków dezynfekcyjnych Aktualizacja z dnia 29.02.2024 r. 10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 122058-2024 Główny powód zmiany: Korekta nabywcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286448 2024-03-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia raka płuca - Narodowa Strategia Onkologiczna Pakiet 1 Wideobronchoskop - 2 kplPakiet 2 Wideobronchoskop ultrasonograficzny (1 kpl), So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277982 2024-03-28
godz. 14:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO - ZAMÓWIENIE I - 2024 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO – ZAMÓWIENIE I -2024 znak sprawy: ZP 7/2024 z pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10273974 2024-03-28
godz. 08:08
Dolnośląskie „Dostawa środków wyposażenia apteczek dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277922 2024-03-28
godz. 08:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych dla oddziału AiIT i innych oddziałów szpitalnych. Pakiet nr 1 – Osprzęt do gazometruPakiet nr 2 – Strzykawka bursztynowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286434 2024-03-27
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, tj. Ramanowskiego kriostatu z zamkniętym obiegiem helu pracującym w zakresie temperatur 10-350 K wraz z kompresorem he...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280733 2024-03-27
godz. 09:00
Dolnośląskie PN 15/24 Dostawa wraz z montażem w miejscu użytkowania oraz przekazanie do użytku – MEBLI MEDYCZNYCH i NIEMEDYCZNYCH oraz POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA – na potrzeby nowo powstałego oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283483 2024-03-25
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leków z programów lekowych - 2 ZADANIA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277945 2024-03-25
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269413 2024-03-25
godz. 11:00
Dolnośląskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW NA POTRZEBY PRACOWNI MIKROBIOLOGICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu używanego w Pracowni Mikrobiologicznej w Zakładzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272287 2024-03-25
godz. 11:00
Dolnośląskie DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ, ZAMYKANIA DOSTĘPU UDOWEGO ORAZ KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTOWEJ 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10277957 2024-03-25
godz. 11:00
Dolnośląskie Przegląd techniczny sprzętu analitycznego na wyposażeniu Banku komórekkrwiotwórczych, Zakładu Patomorfologii oraz pracowni laboratoryjnych w 21pakietach różnych producentów w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272292 2024-03-25
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Parametry opisane w Załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263864 2024-03-22
godz. 09:15
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kontrastów zwanych dalej „produktami” do Magazynu Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 2. Nazwy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272304 2024-03-21
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa leków z programów lekowych – nowe opcje terapeutyczne - ilość zadań: 6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263877 2024-03-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej wraz z bezpłatnym użyczeniem podgrzewaczy oraz do automatycznej dializy otrzewnowej wraz z bezpła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263821 2024-03-20
godz. 11:00
Dolnośląskie DOSTAWY SPRZĘTU NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niesterylnego sprzętu medycznego, w tym laboratoryjnego, szczegółowo opisanego w Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260979 2024-03-20
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy. Zamawiający dzieli zamówienie na części, które nazywa Pakietami.Liczba pakietów – 30Pakiet nr 1 – Środki do mycia i odka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin