Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie, warmińsko-mazurskie - Medyczna, Laboratoria, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, usługi informatyczne, Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553988 2020-07-31
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo Numer referencyjny: BiZ.271.1.16.2020 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628613 2020-08-12 Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu informatycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571556 2020-08-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek rowerowych i chodników powiatowych na terenie powiatu iławskiego, w sezonie zimowym 2020/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581856 2020-08-12
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do laboratorium analitycznego Numer referencyjny: ZP 05/20 Pakiet 1 – Odczynniki do b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581824 2020-08-12
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 13 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584877 2020-08-12
godz. 09:00
Podlaskie Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: „Budowa zastawki piętrzącej wraz z wykonaniem ścianki szczelnej na działce nr ewid. 544...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608889 2020-08-12
godz. 09:00
Podlaskie Centrum Kultury Kurpiowskiej. Numer referencyjny: UE.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Centrum Kultury Kurpiowskiej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623943 2020-08-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawę maseczek ochronnych jednorazowych (medycznych lub chirurgicznych)-niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624538 2020-08-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie w okresie 01.09.2020-31 marca 2023 usług obejmujących przygotowywanie posiłków oraz - w zależności od terminu - ich wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634693 2020-08-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 21WOG-STUN.2712.3.2020 „Przywrócenie budynku nr 7 - hali sportowej na terenie kompleksu wojskowego w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614130 2020-08-12
godz. 09:30
Podlaskie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły od km 9+284 do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614053 2020-08-12
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608512 2020-08-12
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku II Numer referencyjny: KPS-II.271.34.2020 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541600 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy - Gajdy Numer referencyjny: RL.271.2.3.2020.AG Przedmiot zadania obejmuje przebudowę na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581944 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługi portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601054 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie Numer referencyjny: RI.7013.8.2020 Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7602077 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż linii technologicznej ekogroszku i przenośnika taśmowego BT 500 L 6 M

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7605073 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa szczepionki przeciw grypie dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7611503 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont kładki Żubra przy ul. Leśnej w Olsztynie Numer referencyjny: NZ.2510.29.2020 Przedmiotem inwestycji jest remont kładki obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611233 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Rewitalizacja budynku OSP w Sztabinie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej Numer referencyjny: OAG.271.02.2020.JL Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613842 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap Numer referencyjny: WIR.271.2.13....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614108 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Kościuszki 20 w Suwałkach stanowiącym własność...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613873 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „ Docieplenie budynku warsztatowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie” Numer referencyjny: 3/RB/WAMA/2020 „ Docieplen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615069 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przegląd 3 sztuk wyłaczników mocy mocy M-PACT Plus 1000A w wykonaniu stacjonarnym, wraz z testami systemu SZR. PRZEDMIOT POSTĘPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621080 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622534 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa nadajników typu plecakowego do pomiarów telemetrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622814 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie nagrobka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615680 2020-08-12
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie legalizacji wagi samochodowej oraz taśmociągowej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Waga samochodowa Rhewa, typ 82 e plus Spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625014 2020-08-12
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy - Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Chełchach - część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin