Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551227 2020-07-01
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer referencyjny: DZP.261.13.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7530552 2020-07-02 Mazowieckie Kategoria: Meble Materac Adres nadania: Polska , Mazowieckie, Warszawa Adres dostawy: Polska , Podlaskie, Białystok Dystans: 197....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548512 2020-07-02 Podlaskie Kategoria: Ładunki Niepełna ciężarówka 8 paczek Adres nadania: Polska , Podlaskie, Kosiorki Adres dostawy: Polska , Kujawsko-Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549065 2020-07-02 Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego zasilanego linią kablową doziemną w miejscowości Simuny za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533924 2020-07-02
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Szepietowo. Etap III i Etap IV.  Szczegółowe informacje zawiera SIWZ z załącznikami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555602 2020-07-02
godz. 09:00
Podlaskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w roku 2020. Numer referencyjny: SA.270.15.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560492 2020-07-02
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawa - Ekspres do kawy Nivona CafeRomantica 779 (znak sprawy: OZ/261/MW/D/205/20) 1. Ekspres do kawy Nivona CafeRomant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537044 2020-07-02
godz. 09:30
Podlaskie Wymiana tablic informacyjno-turystycznych BbPN – 81 szt. Numer referencyjny: ZP.26.13.2020 Przedmiotem zamówienia jest wymiana ta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539151 2020-07-02
godz. 09:30
Podlaskie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocka wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555677 2020-07-02
godz. 09:30
Mazowieckie Zakup materiałów prewencyjnych i popularyzatorskich dla rolników i członków ich rodzin oraz dostarczenie do 16 Oddziałów Regionaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547019 2020-07-02
godz. 09:45
Podlaskie Usługi grupowego ubezpieczenia na życie osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz członków ich r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501310 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503486 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu „Popr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539221 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja Infrastruktury Turystycznej Szlaku Rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli Budowa kładki i mostu dla pieszych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7529229 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: „Modernizacja infra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541582 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa Numer referencyjny: 18/2020: N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551546 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa myjni dezynfektora Numer referencyjny: ZP.261.20.2020 Dostawa, montaż oraz uruchomienie automatycznej myjni dezynfektora ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551244 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa pomp szlamowych Numer referencyjny: OK-III.272.13.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp szlamowych. Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552462 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Przeździecko-Mroczki, gm. Zambrów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534279 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Boha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552048 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa pn. "Sukcesywne dostawy armatury gwintowanej" do Enea Ciepło Sp. z o.o. ( znak sprawy OZ/261/BA/D/198/20) 1. Sukcesywne d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558492 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1994B w miejscowości Poryte Jabłoń oraz 1981B w miejscowości Grądy Woniecko IR.7021.1.21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539293 2020-07-02
godz. 10:30
Podlaskie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560493 2020-07-02
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa świetlówek i zapłonników na potrzeby ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (znak sprawy: OZ/261/MW/D/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536819 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Remont pomieszczeń biurowych oraz malowanie sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w Inspektoracie ZUS w Augustowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555559 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UDSK W CE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558495 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561005 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie: usługi I. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie polega na wykonaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych zlokalizowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551780 2020-07-02
godz. 12:30
Podlaskie Przeprowadzenie kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. Hajnówka dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin