Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7553788 2020-07-02 Świętokrzyskie Zlecę dostawę środków czystości - Gorzków Zlecę dostawę środków czystości. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550066 2020-07-02 Świętokrzyskie Zakup i dostawę zestawu do detekcji węzła wartowniczego dla Bloku Operacyjnego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 i formu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547142 2020-07-02
godz. 08:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzenia gospodarczego w m. Boska Wola dz. Nr 301, gm. Stromiec - RE Kozienice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7540378 2020-07-02
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadań związanych z budową sieci gazowej ś/c wraz z przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556025 2020-07-02
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup samochodu strażackiego ratowniczo - gaśniczego Numer referencyjny: OSP.271.1.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555995 2020-07-02
godz. 09:00
Świętokrzyskie ,Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie gminy Raków” Numer referencyjny: RSR.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561225 2020-07-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Starachowice. Delta 3000 taśmy transportowe 1. ILAPAK DELTA 3000 2565002040 TAŚMA TRANSPORTOWA 1 szt. 2. ILAPAK DELTA 3000LDR 256...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541536 2020-07-02
godz. 09:30
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548162 2020-07-02
godz. 09:30
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Św. Leonarda oraz ulicy Bodzentyńskiej od ul. Koś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555677 2020-07-02
godz. 09:30
Mazowieckie Zakup materiałów prewencyjnych i popularyzatorskich dla rolników i członków ich rodzin oraz dostarczenie do 16 Oddziałów Regionaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501310 2020-07-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537091 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wymiana i modernizacja instalacji oświetlenia oraz instalacja telewizji dozorowej TVD terenu Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539990 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót budowlanych w budynku CKZ przy ul. Mielczarskiego 7 w Chmielniku. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - Ad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539162 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Modernizację Szkoły Podstawowej w Wielgusie poprzez jej docieplenie.” Numer referencyjny: II.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547061 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żelisławice Numer referencyjny: RG....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552912 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552930 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Doposażenie warsztatów plastycznych z rękodziełem w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach projektu SENIOR NA PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552934 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Doposażenie dla warsztatów kulinarnych ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach projektu SENIOR NA PLUS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552937 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Doposażenie zajęć ogrodniczych w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach projektu SENIOR NA PLUS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552947 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Doposażenie dla zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553711 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZP-984-2020 Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557931 2020-07-02
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ul. Wielkowiejskiej w Wąchocku do cieku wodnego Lipianka wraz z u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552963 2020-07-02
godz. 10:15
Świętokrzyskie Doposażenie dla zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552942 2020-07-02
godz. 10:30
Świętokrzyskie Doposażenie dla zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539397 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551409 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych- UZUPEŁNIENIE Numer referencyjny: ZP.382.18.JT.2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552922 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Doposażenie dla zajęć ogólnorozwojowych i rozwijających zainteresowania w ramach działalności klubów seniora w gm. Ożarów w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555998 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551701 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa zniszczonego podczas pożaru traw i składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Nowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557971 2020-07-02
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup, dostawę oraz uruchomienie aparatu do krioterapii oraz zestawu do masy FANGO dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji Wojewódzkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin