Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6636661 2019-03-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa tomografu komputerowego ze stacjami lekarskimi opisowymi, pełną integracją ze szpitalnym systemem RIS/PACS wraz z dostosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644515 2019-03-22
godz. 10:00
Lubuskie dostawa materiałów szewnych w rozbiciu na 4 odrębne zadania Numer referencyjny: AP/ZP/02/19 dostawa materiałów szewnych w rozbic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647078 2019-03-22
godz. 10:00
Lubuskie ZCM-ZP.270.4.2019/ZO Sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648697 2019-03-22
godz. 10:00
Lubuskie RISS 4447134 Organizacja pobytu dla uczestników polsko-niemieckich pięciu projektów (dziesięciu obozów rehabilitacyjnych) dofinans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599686 2019-03-22
godz. 10:30
Lubuskie Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643336 2019-03-22
godz. 11:00
Lubuskie ZP.2210.7.2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy zdjęć RTG i TK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638144 2019-03-22
godz. 14:30
Lubuskie DSP.1132/ 1/6/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647356 2019-03-25
godz. 00:00
Lubuskie Usługa badawcza - przeprowadzenie części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648304 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_3.3.3_2019 z dnia: 15.03.2019. r. na zakup usług wytworzenia testowych komponentów produktu Locky Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646587 2019-03-25
godz. 10:00
Lubuskie 10/US/2019 Świadczenie usług medycznych na rzecz osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Świecku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649953 2019-03-25
godz. 10:00
Lubuskie ZP / 02 / 2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646901 2019-03-25
godz. 14:00
Lubuskie DSP- 1132/1/ 7./2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645693 2019-03-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa preparatów stosowanych w medycynie nuklearnej Numer referencyjny: ZP/10/19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6646320 2019-03-26
godz. 11:45
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarza rodzinnego. lekarz kontraktowy (2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653594 2019-03-27
godz. 00:00
Lubelskie Projektant-specjalista programowania układów scalonych w zespole badawczym. Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2019/1 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637790 2019-03-27
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-16/2019 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651401 2019-03-27
godz. 10:00
Lubuskie 11/US/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - woj. lubuskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656810 2019-03-27
godz. 11:00
Lubuskie TZ.221.7.2019 Sukcesywne dostawy igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej z użyciem USG do bronchofiberoskopu EBUS firmy Oly...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654697 2019-03-28
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap I u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658515 2019-03-28
godz. 00:00
Opolskie Nabór ofert na stanowisko Ekspert domenowy ds. uprawy ziemniaka Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658511 2019-03-28
godz. 00:00
Opolskie Nabór ofert na wykonanie analiz chemicznych bulw ziemniaka pod względem zawartości suchej masy i skrobi oraz ocenę parametrów morf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645584 2019-03-28
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) SPSNPCH-DAR-4310-11/19 - dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy zlecenia w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645582 2019-03-28
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) SPSNPCH-DAR-4310-11/19 - dyżurów pielęgniarskich w ramach umowy zlecenia w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655241 2019-03-28
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa pożywek mikrobiologicznych Numer referencyjny: DSG.272.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywek mikrobiologiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599704 2019-03-28
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Numer referencyjny: ZP/01/19 Usługa ORK obejmująca makroregion - województwa zachodniopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6600779 2019-03-28
godz. 12:00
Mazowieckie ZP/01/19 wykonanie usługi rehabilitacji kompleksowej realizowanej w formule Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) część 1 obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656971 2019-03-29
godz. 09:00
Lubuskie „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, kultur mikr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654208 2019-03-29
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu urologicznego na potrzeby Oddziału urologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654115 2019-03-29
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa zestawów, płynów oraz dzierżawa aparatów do prowadzenia terapii nerkozastępczej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6652524 2019-03-29
godz. 15:00
Lubuskie PUP.ON.262.2019 świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin