Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10275127 2024-03-28
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do daktyloskopii dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:1) Zadanie 1 – Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275081 2024-03-27
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych z następującym podziałem na zadania:a) Zadanie 1: Dostawa testów do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275155 2024-03-27
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa materiałów do zabezpieczania materiału genetycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych, z następującym podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275151 2024-03-27
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa endoprotez i materiałów zespalających Przedmiot zamówienia obejmuje 19 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266475 2024-03-26
godz. 09:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, kultur mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, wyrobów diagnostycznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275147 2024-03-26
godz. 09:00
Małopolskie dzierżawa sprzętu do automatycznego wykonywania barwień immunohistochemicznych i histochemicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269398 2024-03-25
godz. 12:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych, gospodarczych i ręczników papierowych Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów higienicznych, gospodarczych i ręczników papierowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260999 2024-03-25
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu.Zamówienie zostało podzielone na 16 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269431 2024-03-22
godz. 12:30
Małopolskie Dostawy endoprotez - zgodnie z SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269416 2024-03-22
godz. 12:00
Małopolskie DFP.271.7.2024.AB - Dostawa materiałów okulistycznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów okulistycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275168 2024-03-22
godz. 11:00
Małopolskie DFP.271.201.2023.LS - Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych) oraz dzierżawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z jego dostawą, instalacją i uruchomieniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275134 2024-03-22
godz. 11:00
Małopolskie DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263855 2024-03-22
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup komór laminarnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: 1) nr 6 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10252917 2024-03-22
godz. 09:00
Małopolskie dostawa Implantów ortopedycznych Przedmiotem zamówienia dostawa : dostawa : Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275091 2024-03-22
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC - DE-dzp.272-66/24 Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263881 2024-03-21
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury naukowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: 1) nr 6 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272315 2024-03-21
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa stanowiska z robotem współpracującym na potrzeby Laboratorium robotyki CDSI - DE-dzp.272-59/24 Dostawa stanowiska z robotem współpracującym zgodnie z wymaganiami opisanymi w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263882 2024-03-21
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup chromatografu jonowego z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263794 2024-03-20
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrometru do badania pasz w bliskiej podczerwieni dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260961 2024-03-20
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń do mycia i sterylizacji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10258392 2024-03-19
godz. 13:00
Małopolskie Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED innowacyjnego na skalę kraju Centrum Fizjoterapii dla osób dotkniętych chorobami neurologicznymi – ETAP VII Utworzenie przez Spółkę FIZJOMED inno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10265097 2024-03-19
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie modyfikacji i rozbudowy (upgrade) istniejącego systemu SIGNA HDx o polu 1,5 T z uwzględnieniem nowych funkcjonalności w Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260936 2024-03-19
godz. 11:00
Małopolskie Zakup zestawu do hipoksji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do utrzymywania warunków hipoksji składający się z:-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269422 2024-03-19
godz. 09:30
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych2. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260903 2024-03-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup przenośnego urządzenia do liczenia komórek na zasadzie prawa Coultera dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260932 2024-03-18
godz. 11:00
Małopolskie Zakup wirówek laboratoryjnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) wirówki laboratoryjnej (zwana dalej Wirówką I) - sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263851 2024-03-18
godz. 10:30
Małopolskie dostawa układu do ultraszybkiej spektroskopii stanów wzbudzonych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni dla ACMiN AGH - DE-dzp.272-60/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10247592 2024-03-18
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa zestawów do aferezy wraz z dzierżawą 6 sztuk separatorów komórkowych 1. Dzierżawa 2 sztuk separatorów komórkowych do aferezy automatycznej wraz z zestawami z poje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260962 2024-03-18
godz. 09:30
Małopolskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa opatrunków specjalistycznych i koncentratów do hemodializy – 6 zadań 1.1. Zamówienie zostało podzielone na części:Nazwa CZĘŚCI zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260928 2024-03-18
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup inkubatorów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 sztuki. UE-01/10/KPO/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin