Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: opolskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6412078 2018-11-20
godz. 11:00
Opolskie Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409865 2018-11-20
godz. 12:00
Opolskie Świadczenia zdrowotne w zakresie : Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398208 2018-11-20
godz. 14:00
Opolskie Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie karty zgonu II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6413516 2018-11-20
godz. 15:00
Opolskie Wykonanie badania substancji Oxoviflex 1. lepkość 1 US 2. Prężność par 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6390850 2018-11-21
godz. 00:00
Opolskie Praca w projekcie pt. "Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392740 2018-11-21
godz. 00:00
Opolskie Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu układu suszarni wykorzystującej pętlę hydratową dla potrzeb projektu w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394050 2018-11-21
godz. 00:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) - cena...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409507 2018-11-21
godz. 00:00
Lubelskie Wybór jednostki naukowej do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi prioryt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347897 2018-11-21
godz. 08:30
Opolskie Dostawy tomografu komputerowego wraz ze stacją opisową lekarską i automatycznym jednogłowicowym wstrzykiwaczem środka cieniującego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344812 2018-11-21
godz. 09:30
Opolskie Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347731 2018-11-21
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-13/2018 System endopro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409602 2018-11-21
godz. 10:00
Opolskie 1. Zakup pracy badawczej pn.: „Analiza możliwości otrzymywania bursztynianu bis(2-etyloheksylu) w reakcji estryfikacji z zastosowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6414408 2018-11-21
godz. 10:00
Opolskie 95/WBiA/2018 Dostawa czujników Gladiator G150Z-100-100 z okablowaniem oraz rozbudowa systemu akwizycji danych dla Politechniki Opo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6403366 2018-11-21
godz. 11:00
Opolskie Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Bloku Operacyjnego I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6403415 2018-11-21
godz. 11:00
Opolskie 24/X/2018 1) Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych wchłanialnych - Pakiet A 2) Zadanie nr 2 - Zakup wraz z dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6412639 2018-11-21
godz. 14:00
Opolskie Zakup i dostawa filmów do kamery laserowej DRY PIX 4000 firmy FUJI.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6414361 2018-11-21
godz. 15:00
Opolskie 1. Badanie wodoru wg.parametrów ujętych w zapytaniu ofertowym 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408713 2018-11-22
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.5/RPO-WO /2018 na dostawę materiałów zużywalnych 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408722 2018-11-22
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11.3/RPO-WO /2018 na dostawę akcesoriów laboratoryjnych 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6411220 2018-11-22
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPOP.01.01.00-16-0016/17 na zakup materiałów do badań. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6403451 2018-11-22
godz. 08:45
Opolskie Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opakowań faramceutycznych II Numer referencyjny: DZP 2374/16/2018 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344735 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu - magazynu z pełną gamą rozmiarów (zadanie 1-3) oraz inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344737 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/130/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344818 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych (perfuzja). Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/132/2018 ZADANIE 1 - Oksyge...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344944 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/133/2018 Świadczenie usług transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6403235 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych (z podziałem na 4 zadania) Numer referencyjny: PN/D/DAG/16/18 Na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6410534 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Wydziału Fizjoterapii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6414524 2018-11-22
godz. 10:00
Opolskie Dostawa zestawu 4 sztuk akcelerometrów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352664 2018-11-22
godz. 10:30
Opolskie Zakup wraz z dostawą implantów endoprotez stawu biodrowego cementowych oraz bezcementowych Numer referencyjny: PNE.D.BO.32.18 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6418618 2018-11-22
godz. 11:00
Opolskie Świadczenia zdrowotne praca na Izbie Przyjęć Oddziału Wewnętrznego. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom , którym udzielają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin