Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7598642 2020-08-04
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń ogniw paliwowych oraz nowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612848 2020-08-11 Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresuanestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistęw dziedzinie anestezjologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619856 2020-08-11 Podkarpackie Zaopatrzenie w artykuły spożywcze dla GDDKiA Oddział Rzeszów i Rejonów realizowane w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy przekaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623885 2020-08-11 Podkarpackie Wykonanie zamówienia publicznego pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żołynia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622721 2020-08-11
godz. 08:30
Podkarpackie Realizacja zadania Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569756 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: I-I.271.7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606004 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jaslo - Nowy Żmigród - Krempna - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród w km 16+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608727 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych w Hermanowej i Borku Starym Numer referencyjny: SIP.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610783 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa liczników, bezpośrednich, statycznych, energii czynnej i biernej, dwukierunkowych, 3-fazowych, wielostrefowych z wbudowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611452 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części Numer referencyjny: UIB.271.16.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611293 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w m. Bystrzyca oraz modernizacja przepompowni wody. Numer referencyjny: BID.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611820 2020-08-11
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa liczników, bezpośrednich, statycznych, energii czynnej i biernej, dwukierunkowych, 3-fazowych, wielostrefowych z wbudowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619050 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dęba, gmina Nowa Dęba obszar wiejski, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622679 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pn.: Usuwanie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623615 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626088 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613919 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa obłożenia pola operacyjnego oraz materiałów medycznych Numer referencyjny: DZP-380-16/2020 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623493 2020-08-11
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Antoniowie Numer referencyjny: IN.271.7.2020 3. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612727 2020-08-11
godz. 09:30
Mazowieckie SVA/U/4620-26/2020: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego - DSE Jarosław do miejscowości: Warszawa, Książenice, Książenice Musuły, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574175 2020-08-11
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN400 Sędziszów – Tarnów Mościce i DN700/500 Sędziszów–Łukanowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611484 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola Numer referencyjny: ZP.271.3.2020 5.1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611263 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe – Podgórze od km 0+000 do km 1+713 Numer referencyjny: ZP 271.01.2020 1.Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616680 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Nazwa zadania: Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe. Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618849 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618868 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa ultra czystych materiałów wsadowych do reaktora MBE w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621160 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku oraz do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622391 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa organizacji dwóch jednodniowych konferencji on-line prezentujących wyniki badań, prowadzonych przez Regionalne Obserwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623562 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623888 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie GOPS.4216.5.2020 Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Opieka wytchnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625211 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Remont tac przeciw-rozlewczych 6 zbiorników paliwa Bazy Paliw w Jaśle. 1. Naprawa obwałowania zbiorników 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin