Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6392555 2018-11-16
godz. 12:40
Podkarpackie Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych - powtórzenie Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-28/18 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389432 2018-11-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa stołu operacyjnego oraz myjni ultradźwiękowych . Numer referencyjny: ZP.261.8-AM.2018, Postępowanie nr 95 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6377078 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394815 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Numer referencyjny: Zn_2018_23 Dostawa środków spożywczych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6398274 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398273 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398423 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu i wyposażenia dla pomieszczeń Szpitala i Przychodni na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398564 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie dostawa wyposażenia w przedmiocie zadania : „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398710 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa zestawu do druku 3D. Dostawa profilometru laserowego. Numer referencyjny: NA/P/365/2018 Przedmiote zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6402602 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBSŁUGI BANKU KRWI W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI-LABORAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392746 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.11.2018 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA SMARTHUB I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398341 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie 09-18-000566/LSZ/03/5/01 Ogłoszenie Konkurs ofert programy lekowe B.10, B.32, B.37, B.55, B.63, B.100 LECZENIE SZPITALNE - PROGRAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6401713 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu prototypu oprogramowania do automatycznej analizy danych o charakterze bigdata w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408859 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecenie prac B+R w celu opracowania Systemu EHO- eliminacja hałasu ogólnoprzemysłowego Zadanie 1 - Rozeznanie dostępnych rozwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408864 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług badawczo-rozwojowych Brend Group Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408865 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług badawczo-rozwojowych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408876 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowej technologii Przedmiotem Zamówienia jest zakup usług badawczo-r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408877 2018-11-20
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie oraz przetestowanie demonstratora innowacyjnych kijków nordic walking w ramach zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408879 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Viba - Opracowanie uniwersalnego tłumika do zrzutu sprężynowego powietrza oraz gazów technicznych w ramach zaplanowanych prac B+R ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408752 2018-11-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do badań (Dodatki procesowe) na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415860 2018-11-20
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawę czujników SpOZ dla noworodków w technologii Masimo - 60 szt. dostawa czujników Sp02 jednopacjentowych dla noworodków w tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415858 2018-11-20
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawę 2 szt. czujników tc 84 do monitora TCM4 Series produkcji Radiometer. dostawa akcesoriów do monitora TCM4 Series: - czujnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415852 2018-11-20
godz. 08:00
Podkarpackie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń: Bodypletyzmograf typ Bodybox 5500 o nr 141201-01-0042, Spirometr typ Micro 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6395527 2018-11-20
godz. 09:00
Podkarpackie 2233/17/SZ/18 udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności przebywających w Zakładzie Karnym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344785 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie Program lekowy WZW: Interferon Pegylowany Alfa 2a dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6344801 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie Odczynniki serologiczne do badań immunohematologicznych z dzierżawą automatycznego analizatora i back-up oraz klimatyzatora i inne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394939 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Numer referencyjny: SZP/380/29/2018 Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6375001 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego II Numer referencyjny: EZ/215/83/2018 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409638 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie EZ/214/130/2018 Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego UL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6386733 2018-11-20
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci. Numer referencyjny: Zp250/084/2018 zakup i dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin