Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6948691 2019-09-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych Numer referencyjny: ZP.261.2.2019 Leki narkotyczneLeki narkotyczne w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6948734 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatury medycznej. Numer referencyjny: Zp250/063/2019 Pakiet 1. Pompa do krążenia pozaustrojowego.Pakiet 1. Pomp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982819 2019-09-09
godz. 10:00
Podkarpackie NK/I/O/ 31 /2019 udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRTG oraz wykonywaniu badań USG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985417 2019-09-09
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa zasilacza gradientów XFD-PS do aparatu rezonansu magnetycznego Optima MR360 Numer referencyjny: ZP/UR/159/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985648 2019-09-09
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów szewnych z podziałem na pakiety Numer referencyjny: ZaP-132/19 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986229 2019-09-09
godz. 14:00
Podkarpackie Przeprowadzenie badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości leczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990163 2019-09-09
godz. 16:00
Mazowieckie Badania laboratoryjne rdzeni wiertniczych z otworów Bystrowice OU-2 i Bystrowice OU-3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989475 2019-09-09
godz. 23:59
Mazowieckie 198/2019 usługa: – prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów LA lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990834 2019-09-10
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zabur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990872 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- 1 etap us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997962 2019-09-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa odczynników dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/29, 61-871 Poznań. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987574 2019-09-10
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa szwów chirurgicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985944 2019-09-10
godz. 10:00
Podkarpackie Stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981185 2019-09-10
godz. 10:00
Podkarpackie TESTY I AKCESORIA W PAKIECIE III DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Numer referencyjny: ZP-PN58/201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981887 2019-09-10
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń pomiarowych - grubościomierzy ultradźwiękowych, odorymetrów, urządzeń do prób szczelnosci dla OZG w Jaśle. Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985746 2019-09-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą mieszadła hematologicznego: Wszystkie elem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6956496 2019-09-11
godz. 00:00
Podkarpackie A/POIR/4/2019: dostawa i długoterminowy wynajem z możliwością wykupu reaktora pirolitycznego Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972602 2019-09-23
godz. 00:00
Podkarpackie Nabycie środka trwałego – Urządzenie do pomiarów przewodności cieplnej Cel zamówienia celem przedmiotu zamówienia jest Nabycie śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972601 2019-09-23
godz. 00:00
Podkarpackie Nabycie środka trwałego – Komora do przyspieszonych badań starzeniowych Komora do przyspieszonych badań starzeniowych Cel zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972604 2019-09-23
godz. 00:00
Podkarpackie Nabycie środka trwałego – Urządzenie do przygotowania i cięcia próbek Cel zamówienia celem zamówienia jest nabycie środka trwałego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965264 2019-09-23
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa respiratorów i pomp infuzyjnych Numer referencyjny: ZP250/067/2019 RespiratorSzczegółowo podano w SIWZ RespiratorS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7015418 2019-09-23
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem. Numer referencyjny: Eap.2412/28/19/M Dostawa 1 szt. ambulansu sanit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967607 2019-09-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa spirometru do bodypletyzmografii, polisomnografu oraz kapnografu przezskórnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7004837 2019-09-23
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego: Aplikatory, płytki i przewody łączące do Brachyterapii. Numer referencyjny: Sz.S.P.O.O. SZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7008005 2019-09-23
godz. 10:00
Mazowieckie Fabrycznie nowa aparatura medyczna: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny - 2 sztuki; postępowanie znak: ZZP-187/19 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7010451 2019-09-23
godz. 11:00
Podkarpackie Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989488 2019-09-23
godz. 12:00
Podkarpackie Przeprowadzanie badań konsultacyjnych i wydawanie opinii specjalistycznych w 2019 r. dla potrzeb orzecznictwa lekarskiego ZUS Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021922 2019-09-24
godz. 00:00
Dolnośląskie TCF/17/ZK Usługi badawcze Przedmiotem badań i pomiarów są próbki wytworzone przez zespół badawczy Zamawiającego: próbki nanotuszó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7028747 2019-09-24
godz. 00:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa odczynników dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/29, 61-871 Poznań. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7018950 2019-09-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR; Świadczenie usług obejmujących prace projektowe, konstruktorskie, dobór materiałów oraz podzesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin