Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6614441 2019-03-22
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Inten...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632737 2019-03-22
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki - zabiegi laserokoagulacji oraz konsultacji medycznych w Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593824 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów, defibrylatorów Numer referencyjny: ZP250/012/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643027 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę produktów leczniczych niezbędnych do programów lekowych realizowanych przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6644088 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych Numer referencyjny: SP ZOZ NZZP II 2400/07/19 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pielu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647164 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Z.II.260.16.Zp.2019 Interpretacja i opis zdalny badań radiologicznych TK, TK-Angio i RTG wykonywanych w siedzibie Zamawiającego dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647632 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655282 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonywanie następujących świadczeń zdrowotnych: 1. ŚWIADCZENIA LEKARSKIE REALIZOWANE W SZPITALU POWIATOWYM W STRZYŻOWIE W: Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643486 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.8.19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644250 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie KONCENTRATY DO HEMODIALIZ W PAKIECIE I DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Numer referencyjny: ZP-PN-19/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6647128 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Z.II.260.15.Zp.2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647599 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa płynów do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6649360 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie NA/O/88/2019 Kontynuacja badań realizowanych w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów że...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649589 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie EZ/214/26/2019 Zakup wraz z dostawa materiałów jednorazowych dla potrzeb oddziału okulistycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652542 2019-03-22
godz. 10:00
Podkarpackie NA/S/82/2019 Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653360 2019-03-22
godz. 10:49
Podkarpackie Dostawa Pałeczek w probówce BO-30 dla KWP Rzeszów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pałeczka w probówce BO-30 - 1000 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652787 2019-03-22
godz. 11:30
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/35/2019 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów: Zad. 1 w Poradni Zdrowia Psychicznego Zad. 2 w pora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6637497 2019-03-22
godz. 12:00
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/17/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu sanitarnego, polegającego na prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643954 2019-03-22
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawy preparatów do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt Numer referencyjny: WIWA.272.5.2019 Przedmiotem zamówienia są sukcesy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649232 2019-03-22
godz. 12:30
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/32/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej hospitalizowanych w oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644498 2019-03-22
godz. 12:40
Podkarpackie Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-7/19 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6637456 2019-03-22
godz. 13:00
Podkarpackie NK/I/O/17/2019 udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Podkarpackim Ośrodku Okulistycznym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649189 2019-03-22
godz. 13:00
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/33/2019 wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalisty w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z pododdzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657286 2019-03-22
godz. 13:15
Podkarpackie sprostowanie do przetargu 6647233 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie: 1. Pełnienie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649239 2019-03-22
godz. 13:30
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/34/2019 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania: Zad. I Świadczenia lekarskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652728 2019-03-22
godz. 14:00
Podkarpackie SPZOZ/ŚZ/35/2019 wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie kontra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6577533 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup usługi badawczej do realizacji prac B+R w projekcie pt. " Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji ap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643854 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie usługi badawczej polegającej na walidacji produktu (elastomeru LSR) będącej przedmiotem prowadzonych prac badawczych (se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643873 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Stanowisko kontroli procesu i powłoki Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń do wyposażenia stanowiska kontrolno-pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646398 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń pomiarowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego • Część A: Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin