Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6590191 2019-03-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa akcesoriów i sprzętu medycznego Numer referencyjny: DA.ZP.242.11.2019 11. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642914 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy Numer referencyjny: 27/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643523 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641649 2019-03-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca Numer referencyjny: 24/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642387 2019-03-22
godz. 12:00
Podlaskie Monitoring jakości wód na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 Numer referencyjny: ZP.26.6.2019 Rozdział A – monitoring element...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643397 2019-03-22
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie usługi przygotowania, opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Biuro Transferu Technologii) wyceny technolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648565 2019-03-23
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe na dostawę 3 sztuk płytek PCB wraz z elementami elektronicznymi wg dokumentacji BK 10/2019 Celem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657086 2019-03-23
godz. 10:00
Podlaskie Nr 13/KO/KD/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabycie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647027 2019-03-25
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku Numer referencyjny: EOP.332.9.19 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6646227 2019-03-25
godz. 09:50
Podlaskie Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643496 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645687 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646130 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych Numer referencyjny: ZP.261.05.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646651 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów do leczenia dyskopatii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644240 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stef...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657128 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657132 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636273 2019-03-25
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo-badawczych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638889 2019-03-25
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji Numer referencyjny: DA.ZP.242.17.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mater...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634905 2019-03-25
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0359/18 pn. „Dofi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641255 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644902 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000168/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644917 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000172/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644921 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000169/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644920 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000170/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644918 2019-03-26
godz. 00:00
Podlaskie 10-19-000171/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641650 2019-03-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia medycznego w zakresie chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego oraz układu oddechowego – dostawa szaf lekars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643018 2019-03-26
godz. 10:00
Podlaskie DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH Numer referencyjny: ZP.272.1.2019 1. Postępowanie o udzielenie zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643019 2019-03-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych i wzorców Numer referencyjny: ZP.272.2.2019 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647212 2019-03-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży Numer referencyjny: 2-SMWU-2019-PN 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin