Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6976165 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990872 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- 1 etap us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951171 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej Numer referencyjny: SP ZOZ ZP/11/19 Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988810 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawę środków dezynfekcyjnych ujętych w pakietach I-XIX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7019266 2019-09-23
godz. 15:00
Podlaskie Dostawa penetrometru stożkowego z dodatkowym wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7022301 2019-09-24
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa systemu radaru FMCW 77MHz z dedykowanym procesorem sygnałowym, z systemem programowania i szybkiego zobrazowania oraz możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7022303 2019-09-24
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963366 2019-09-24
godz. 09:00
Podlaskie Obsługa laboratoryjna na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 678 ... na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7007289 2019-09-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019348 2019-09-24
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019279 2019-09-24
godz. 15:00
Podlaskie Dostawa urządzenia do kawitacji, RF, vacom, photon wraz z wniesieniem dla Samodzielnej Pracowni Kosmetologii UMB 2019-09-13 13:27 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969874 2019-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej ujętej w pakietach I- VII dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7022306 2019-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972249 2019-09-25
godz. 11:00
Podlaskie Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach Numer referencyjny: 36/PN/WU/2019 Część 1Przenośna elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974637 2019-09-25
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach Numer referencyjny: ZP/18/2019/PN Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7031970 2019-09-25
godz. 12:00
Podlaskie Zakup stanowiska do termoformowania wyrobów z polimerów i kompozytów (folie, wielowarstwowe folie) -1 kpi. 1. Efektywna powierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967596 2019-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 331400...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7032050 2019-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Konserwacja skaningowego mikroskopu elektronowego Phenom XL: -zestaw konserwacyjny pomp próżniowych do mikroskopu Phenom XL (PW-93...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7028529 2019-09-26
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Jó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7029626 2019-09-27
godz. 00:00
Podlaskie ,,Stworzenie technologii pomiarowej stabilności stawu kolanowego” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie bezinwazyjnej technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7032677 2019-09-27
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie dotyczące postępowania wyboru dostawcy Disolwera laboratoryjnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa disolwera laborato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7017160 2019-09-27
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie do 1 000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopii wątroby, trzustk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7015337 2019-09-27
godz. 09:30
Podlaskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021274 2019-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa testów laboratoryjnych i szczepów bakteryjnych Numer referencyjny: WIW-AG.272.09.2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7029244 2019-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7033128 2019-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Kompleksowe prace konstrukcyjne nad stworzeniem modelu 3D obudowy kasownika, wykonaniem modeli laboratoryjnych i prototypów zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021052 2019-09-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie do 500 badań symultanicznego badania PET-MR całego ciała z użyciem fluorodeoksyglukozy znakowanej fluorem F18 (18F-FDG) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7028647 2019-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawo w Białymstoku, finansowane ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7032727 2019-09-30
godz. 10:00
Podlaskie dostawę urządzeń do zamykania uszka lewego przedsionka na okres 1 miesiąca Numer referencyjny: 87/2019 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7033196 2019-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach Numer referencyjny: 40/PN/WU/2019 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin