Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6398637 2018-11-19 Śląskie Wykonywanie konsultacji ginekologicznych dla potrzeb SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, zgodnie z załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398622 2018-11-19 Śląskie Najem aparatu USG dla potrzeb Pracowni USG I na ul. Szpitalnej 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409426 2018-11-19 Śląskie Wykonanie kompleksowej usługi serwisowej systemu ergospirometrii nSpire Health ZAN 600 (s/n 7660353) obejmującego m.in.: wymianę u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398919 2018-11-19
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6337183 2018-11-19
godz. 08:30
Śląskie „Dostawa produktów leczniczych wg. Grupy ATC – Grupa A – przewód pokarmowy i metabolizm, Grupa G – układ moczowo-płciowy, Grupa S ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6383516 2018-11-19
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu oraz opisywaniu badań elektromiograficznych. (CPV: 85141000-9). Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6386238 2018-11-19
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu oraz opisywaniu badań elektromiograficznych. (CPV: 85141000-9). Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6386345 2018-11-19
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług medycznych na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2019 roku. Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6337177 2018-11-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic medycznych oraz szwów chirurgicznych. Numer referencyjny: Zp/PN/17/2018 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398117 2018-11-19
godz. 09:30
Śląskie Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta i pakietu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii Numer referencyjny: ZP/82/ZCOSzpSp/2018 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398703 2018-11-19
godz. 09:30
Śląskie Sukcesywna dostawa leku dexamethasone dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6399148 2018-11-19
godz. 09:30
Śląskie Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334686 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego NIEjałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6337180 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: TZM/28/P/18 Dostawa produktów leczniczychDostawa wraz z transportem produktów le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6339698 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii Numer referencyjny: LAS-335-PN/104-2018 AnagrelidA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6339726 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP/13PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6398279 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa urządzeń laboratoryjnych Numer referencyjny: RZP/PN/111/I/18 Przedmiot zamówienia podzielona na 4 pakiety. Pakiet nr 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6391368 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa środków do dezynfekcji Numer referencyjny: SPR. ZP. 382.328-2018 Dostawa środków do dezynfekcji obejmuje 3 części. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6401853 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie SRK/NZ/KWK WII-2265-37/18/19 Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408041 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Katowickim Centrum Onkologii. Na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6361274 2018-11-19
godz. 11:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - uzupełnienie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389607 2018-11-19
godz. 11:00
Śląskie Zlecenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w zakresie kierowania i nadzorowania pracy Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339688 2018-11-19
godz. 12:00
Śląskie Dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: 106/EZP/18 Diatermia chirurgiczna Diatermia chirurgiczna 1 szt. spełniająca parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6363870 2018-11-19
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych nowotworowych. Na obszarze: 24 – Śląskie (PKWiU: 86 – usługi w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6387424 2018-11-19
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii OPO/33/K/2018

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6402322 2018-11-19
godz. 12:00
Śląskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych na wymazach pobranych z blatu kuchennego , rąk pracownika oraz przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6387425 2018-11-19
godz. 13:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii OPO/32/K/2018

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388332 2018-11-19
godz. 13:50
Śląskie PZ.227-307/18 Kompleksowa obsługa Punktu Pierwszej Pomocy dla KWK „Pniówek”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388806 2018-11-20
godz. 00:00
Śląskie Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6408836 2018-11-20
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie Ofertowe na zakup usługi badawczej w związku z planowaną realizacją projektu dot. „Opracowanie nowego produktu Kompaktow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin