Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: zachodniopomorskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6967847 2019-09-09
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję masażu dla 2 osób - Goleniów Zlecę masaż 2 osób w sobotę 24 sierpnia godz. 11-13, masaż pleców z akcentem na kark oraz m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976451 2019-09-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup gastroskopów i respiratorów dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie Numer referencyjny: M-2373-09/2019 Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986234 2019-09-09
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Wykonanie analizy genetycznej w kierunku chorób neurodegeneracyjnych obejmujących schorzenia siatkówki przy użyciu metody sekwencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989808 2019-09-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługa badawczo-rozwojowa na poziomie badań przemysłowych i prac rozwojowych na stanowisku Specjalisty ds. programowania układów F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984715 2019-09-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa implantów do operacji odcinka szyjnego kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach Numer referencyjny: 36-19 PAKIET NR 1 IMPLANTY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6978962 2019-09-10
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wybór realizatorów opieki zdrowotnej pn. świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2019/2020 r. Celem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992467 2019-09-10
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa, instalacja i szkolenie z użytkowania spektrofotometru UV – VIS – NIR z wyposażeniem. Zaoferowany sprzęt musi, pod rygorem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992474 2019-09-10
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa, instalacja i szkolenie z użytkowania dyfraktometru rentgenowskiego z wyposażeniem. Zaoferowany sprzęt musi, pod rygorem o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021975 2019-09-23
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000499 2019-09-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7013663 2019-09-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie PREPARATY SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W CHIRURGII OKULISTYCZNEJ Numer referencyjny: TP.382.92.2019 EK 1. Część nr 1 – Komplet płynó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7018963 2019-09-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - REHABILITACJA 2 I. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7008004 2019-09-23
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Fabrycznie nowa aparatura medyczna: akcelerator liniowy niskoenergetyczny - 2 sztuki. Znak sprawy: ZZP-186/19 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019010 2019-09-23
godz. 10:15
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa urządzenia do badania giętkości pap asfaltowych zgodnie z normą PN-EN 1109:2013-07 wraz z dodatkowym wyposażeniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7023407 2019-09-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Choszcznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7003341 2019-09-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie specjalistycznych okulistycznych świadczeń zdrowotnych dla ok. 2000 uprawnionych - wykonywanych w siedzibie Zamawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019656 2019-09-24
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Dostawa materiałów do prowadzenia hemodializy cytrynianowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie Numer referencyjny: ZP/18/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6969879 2019-09-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa rożnych produktów leczniczych, w tym immunoglobuliny, insuliny, produktów farmaceutycznych, środków znieczulających oraz ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7016657 2019-09-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opieka stomatologiczna nad uczniami Wójt Gminy Dolice, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019050 2019-09-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przyjęcie obowiązków Udzielania zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień i współuzależnienia w ambulatoryj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7020398 2019-09-24
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do automatycznej analizy kariotypów. Numer referencyjny: ZP/220/72/19 Opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021979 2019-09-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie wniosku oraz przeprowadzenie kompletnej procedury prowadzącej do uzyskania przez Zamawiającego, pozwolenia Ministra Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7012455 2019-09-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie Numer referencyjny: 39/19 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7012763 2019-09-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przetarg nieograniczony na świadczenie usług okresowej konserwacji oraz napraw gamma kamer w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7026453 2019-09-24
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (postępowanie konkursowe nr 19/2019) I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7023169 2019-09-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Odczynniki i Materiały eksploatacyjne do aparatury badawczej Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów eksploa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7028250 2019-09-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Wykonanie i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000278 2019-09-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług weterynaryjnych w ty m zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7026292 2019-09-25
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa wagi analitycznej dwuzakresowej z wyposażeniem - 1 szt 1. Waga analityczna dwuzakresowa z wyposażeniem 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7024008 2019-09-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Leki z programów lekowych: Ribociclib, Palbociclib, Laronidase Numer referencyjny: TP.382.94.2019 BS 1. Część nr 1 – Ribociclib -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin