Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6636057 2019-03-26
godz. 09:00
Łódzkie dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii Numer referencyjny: 49/PN/ZP/D/2019 dostawa narzędzi dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657842 2019-03-26
godz. 11:00
Łódzkie Dostawę : a. odczynniki chemiczne - pakiet wg załącznika nr 6 do SIWZ b. wzorce chemiczne - pakiet wg załącznika nr 7 do SIWZ c. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654987 2019-03-27 Łódzkie Przeprowadzenie wywiadu oraz badań wstępnych w środowisku domowym pacjenta (osoby starsze, samotne z zaburzeniami psychicznymi), c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654990 2019-03-27 Łódzkie Przeprowadzenie wywiadu oraz badań wstępnych w środowisku domowym pacjenta (osoby starsze, samotne z zaburzeniami psychicznymi), c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6604928 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie ZP/20/2019 - Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655001 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Centrum Kliniczno – Dydaktycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646018 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: SZP.215-11/19 Dostawa aparatury medycznej w pakietach pow. 30.000 EURO *********...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6664020 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do badań naukowych i realizacji projektu naukowego dla Zakładu Genetyki Molekularnej i Epig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605334 2019-03-27
godz. 12:00
Łódzkie Dostawy stentgraftów aortalnych Numer referencyjny: 5/D/19 Pakiet nr 1Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643676 2019-03-27
godz. 12:00
Łódzkie Wykonywanie usług zdrowotnych (badań wstępnych, okresowych, kontrolnych).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654488 2019-03-27
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązującego u Udzielającego Zamówienie oraz Szczegółowych warunków konkursu ofert. udzielanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6612674 2019-03-28
godz. 00:00
Łódzkie Dostarczenie surowców w postaci ekstraktów roślinnych oraz innych komponentów do produkcji farmaceutycznej, w tym suplementów diet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6650909 2019-03-28
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 14/2019/CoCOATEX z dnia 18.03.2019 r. dotyczące dostawy wyników testów toksyczności próbek ścieków oczyszczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654746 2019-03-28
godz. 09:00
Łódzkie „Dostawy substancji farmakopealnych do receptury oraz roztworów do hemofiltracji z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6666774 2019-03-28
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych obowiązującego u Udzielającego Zamówienie oraz Szczegółowych warunków konkursu ofert.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654374 2019-03-28
godz. 09:30
Łódzkie ZP 19/19 Dostawa leku Alirocumab. Numer referencyjny: ZP 19/19 Dostawa leku Alirocumab (postać zarejestrowana do leczenia hiperch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6605338 2019-03-28
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.19.2019 Dostawa analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608898 2019-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652956 2019-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki / pielęgniarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652958 2019-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki / pielęgniarzy w Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652957 2019-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649924 2019-03-28
godz. 11:45
Łódzkie Sukcesywna sprzedaż i dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych w urologii dla Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647036 2019-03-28
godz. 12:00
Łódzkie dostawa leków w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6665642 2019-03-28
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich. Przedmiotem konkursu ofert są usługi lekarskie w zakresie chirurgii szczękowej i stomatologii na rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6611891 2019-03-29
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa odczynników do izolacji oraz przygotowywania bibliotek DNA przeznaczonych do sekwencjonowania NGS do Pracowni Biobank i Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649304 2019-03-29
godz. 09:00
Łódzkie „Dostawy materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz podkładów ginekologicznych z podziałem na 32 pakiety dla Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6649942 2019-03-29
godz. 09:00
Łódzkie Dostawę aparatu do znieczulenia z zawieszeniem kolumnowym Numer referencyjny: 14/ZP/2019 1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608903 2019-03-29
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów Numer referencyjny: SZP. 215-2/19 Dostawa odczynników laboratoryjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650097 2019-03-29
godz. 10:00
Łódzkie usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego Numer referencyjny: ZP/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650524 2019-03-29
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.56.2019 Przetarg NIEograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin