Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10289073 2025-04-04
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania robota chirurgicznego da Vinci Xi2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamówienie nie zostało podzielone na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266023 2024-12-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi, polegającej na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę i psychologa lub lekarza psychiatrę i specjalistę psychot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10271230 2024-04-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zapewnienie obsługi medycznej podczas imprezy masowej pn. Zlot Motocykli Nad Zalewem w Polanowie zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291683 2024-04-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługa konserwacji, w tym przeglądów okresowych aparatury medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie cz. II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294427 2024-04-15
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję aktywną dupilumab (Dupixent 300 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291649 2024-04-12
godz. 11:00
Małopolskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych I. Zamówienie jest podzielone na 21 części. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294450 2024-04-12
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów:PAKIET I - Dostawa odczynników do analiz parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272333 2024-04-12
godz. 08:30
Mazowieckie Leki różne - RZP-5/KS/2024 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Leki różne” zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10251765 2024-04-11
godz. 15:00
Mazowieckie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej CSK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291685 2024-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażanie SOR w Augustowie – Etap I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291723 2024-04-09
godz. 10:00
Opolskie Sprzęt jednorazowego użytku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 11 Pakietów, na potrzeby 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286380 2024-04-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa komputerów medycznych z ekranami dotykowymi 15/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289091 2024-04-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów leczniczych, leków programowych, do chemioterapii oraz wyrobu medycznego dla USK-1 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291686 2024-04-08
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznegoZad. 1 – Kaniula naczyniowa do irygacji żyłyZad. 2 – Półautomatyczny system do biopsji t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283434 2024-04-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa urządzeń medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291695 2024-04-08
godz. 09:00
Małopolskie Leki cytotoksyczne - 21 zadań Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych: Dostawa produktów leczniczych - 21 zadańWymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266433 2024-04-08
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO W PODZIALE NA 4 ZADANIA Zmiana z dnia 01.03.2024 Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 99465-2024 Główny powód zmiany: Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294461 2024-04-08
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu onkologicznym . 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283397 2024-04-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych niejałowych ZP/6/24 Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2.1-2.29 specyfikacja asortymentowo-cenowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294453 2024-04-08
godz. 08:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH MEDIMA DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. w 2 zadaniach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291720 2024-04-05
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego I. Zamówienie swym zakresem obejmuje 26 pakietów (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291663 2024-04-05
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ASORTYMENTU DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY 1. WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do sterylizacji zgodnie ze szczegółowym opisem pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291704 2024-04-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do odświeżania Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego z przeznaczeniem dla RBZMed - WOFiTM/23/2024/PN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294443 2024-04-05
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawy produktów farmaceutycznych II 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko Wykonawcy) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294452 2024-04-05
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa wyrobów z włókniny lub folii. Zad. 1 – Zestaw do zabiegów kardiologicznych – Oddział Elektrokardiologii (Pracownia Elektrokardioterapii) Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294439 2024-04-05
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Otorynolary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280712 2024-04-05
godz. 10:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa cytostatyków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283380 2024-04-05
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu medycznego w ramach zadana „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286438 2024-04-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów, wyrobów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 4 częściPrzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291664 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym: programy lekowe, leki – antybiotyki, ampułki, tabletki, preparaty galenowe, recepturowe, żywienie pozajelitowe i dojel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin