Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9882557 2024-12-31
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu w: ZPD Białystok z podstacjami, ZPD Bielsk Podlaski z podstacjami, ZPD Hajnówka z podstacjami, ZPD Mońki, ZPD Siem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10160038 2024-12-31
godz. 14:00
Mazowieckie STANOWISKO KONSULTANTA ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W PŁOCKU AL. STANISŁAWA JACHOWICZA 1, 09-402 PŁOCK nawiązanie współpracy w charakterze konsultanta w 2024 roku. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10196936 2024-12-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników. Przedmiot zamówienia podzielono na sześć zadań, z który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10196984 2024-12-31
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: 1) przygotowaniu krwiodawcy do oddania krwi lub jej składników po uprzednim zakwalifikowaniu go przez lekarza, 2) wykonywaniu zabiegów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10179231 2024-12-31
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10149490 2024-12-31
godz. 00:00
Opolskie Zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach: 1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III) na obszarze województwa: 16 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10157222 2024-12-31
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach-nr postępowania 03-24-000574/APT/21/1/06,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10159978 2024-12-31
godz. 00:00
Świętokrzyskie przeprowadzenie zalecanych szczepień ochronnych, o których mowa w art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10166324 2024-12-31
godz. 00:00
Śląskie Wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10167057 2024-12-16
godz. 00:00
Opolskie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego PROGRAM PILOTAŻOWY -RECEPTA NA RUCH na obszarze województwa: 16 - OPOLSKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266023 2024-12-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi, polegającej na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę i psychologa lub lekarza psychiatrę i specjalistę psychot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10176578 2024-12-06
godz. 15:00
Łódzkie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego PROGRAM PILOTAŻOWY -RECEPTA NA RUCH na obszarze województwa: 10 - ŁÓDZKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10182001 2024-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Realizacja programu pilotażowego z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej-program pilotażowy Recepta na Ruch na terenie województwa świętokrzyskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121087 2024-11-30
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10171531 2024-11-29
godz. 00:00
Lubuskie Realizacja programu pilotażowego PROGRAM PILOTAŻOWY -RECEPTA NA RUCH na obszarze województwa: 08 - LUBUSKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121264 2024-11-22
godz. 16:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10135170 2024-11-14
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 1) 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie; 2) 85141100-0 Usługi świadczone przez położne; 3) 8514...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10194549 2024-11-04
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH: na obszarze województwa KUJAWSKO-POMORSKIEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10145667 2024-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE na obszarze województwa: 04 KUJAWSKO-POMORSKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10145677 2024-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: 04 KUJAWSKO-POMORSKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10145672 2024-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10145681 2024-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU na obszarze województwa: 04 KUJAWSKO-POMORSKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10017536 2024-08-16
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS ZAWAŁ) UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10200149 2024-06-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Nabór na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II niniejszego Ogłoszenia, w związku z realizacją Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10271230 2024-04-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zapewnienie obsługi medycznej podczas imprezy masowej pn. Zlot Motocykli Nad Zalewem w Polanowie zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272333 2024-04-12
godz. 08:30
Mazowieckie Leki różne - RZP-5/KS/2024 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Leki różne” zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10251765 2024-04-11
godz. 15:00
Mazowieckie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej CSK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272294 2024-04-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa wyposażenia do poradni i gabinetów zabiegowych do nowo powstałej części szpitala Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 103875-2024 Główny powód zmiany: Korekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275135 2024-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu chromatografii cieczowej z termostatem, szczegółowo opisana w zał. nr do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10246673 2024-03-29
godz. 00:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie), w Oddziale Neurologii - wykonywanie św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin