Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6484120 2018-12-19
godz. 10:00
Łódzkie Mikroskop, lupa, skala do lupy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX TV Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX TV 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485055 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie Świadczenie lekarskich usług medycznych w zakresie gospodarki krwią w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej - Bank Krwi - szacunkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485059 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie CSK-SK-2375/34/19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej - Bank Krwi- szacunkowa wartość: 30694,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485064 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie CSK-SK-2375/33/19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie analityki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej - Bank Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485067 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie CSK-SK-2375/35/19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w: Przychodni dla Dzieci i Młodzieży - szacun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485072 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie CSK-SK-2375/37/2019 wykonywanie usług medycznych w: Przychodnia Zdrowia Psychicznego - szacunkowa wartość: 49920 PLN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485076 2018-12-19
godz. 15:00
Mazowieckie CSK-SK-2375/36/19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie analityki medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Bank Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485385 2018-12-20
godz. 00:00
Małopolskie Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć. S na okres od 1 stycznia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485019 2018-12-20
godz. 09:00
Łódzkie Usługa w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.” PAKIET NR 1 Transport sanita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485379 2018-12-20
godz. 09:00
Małopolskie Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawia II w Wadowicach w godzinach podstawowej (norma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484197 2018-12-20
godz. 10:00
Pomorskie 105943159 ELEKTRODA pH HA465-50-T-S7 METTLER TOLED 1. ELEKTRODA pH HA465-50-T-S7 METTLER TOLED 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484195 2018-12-20
godz. 10:00
Pomorskie 105926484 ELEKTRODA pH FU-VP-T1-NPT YOKOGAWA 1. ELEKTRODA pH FU-VP-T1-NPT YOKOGAWA 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484193 2018-12-20
godz. 10:00
Pomorskie 150015894 ELEKTRODA REDOX 1. ELEKTRODA REDOX POLYPLAST ORP HAMILTON 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484198 2018-12-20
godz. 10:00
Pomorskie 105938598 ELEKTRODA PH CHS-5610-A0S8 CHROMSERVIS 1. ELEKTRODA PH CHS-5610-A0S8 CHROMSERVIS 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484874 2018-12-20
godz. 10:00
Śląskie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na udzielanie konsultacji psycholo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485773 2018-12-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 pompka zanurzeniowa 12V DC 12.12.06HFGT 3,00 SZT 2 pompka typu WHALE 12 VD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485774 2018-12-20
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów i odczynników chemicznych 1 wzorzec siarki 1000 mg/L w wodzie (op.= 100 ml) – nr kat. ICP-56W-1 ACCU STANDARD ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484983 2018-12-20
godz. 12:00
Lubelskie 31/2018 Dostawa źródła promieniowania RTG do mikrotomografu Skyscan 1174 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Źródło promieniowania RTG do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485277 2018-12-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa spektrofotometru UV-VIS 1 szt. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Spektrofotometr - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485159 2018-12-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Badania chemiczne próbek ścieków i wód w 2019 roku 1. Badania chemiczne wód i ścieków w 2019 r 1 Jednostka działania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485702 2018-12-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Badania chemiczne próbek ścieków i wód w 2019 roku 1. Badania chemiczne wód i ścieków w 2019 r 1 Jednostka działania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484887 2018-12-21
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485047 2018-12-21
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę wg ustalonego harmonogramu pracy w oddziałach szpitalnych i świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485081 2018-12-21
godz. 10:00
Mazowieckie ZO/148/12/ST/18 wykonanie walidacji nw. urządzeń: Pakiet nr 1 "poz. 1: urządzenie do suchego rozmrażania osocza f-my Sarsted typ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485332 2018-12-21
godz. 10:00
Śląskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich, położniczych i ratownictwa medycznego udzielany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485330 2018-12-21
godz. 10:00
Śląskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w formie godzin ordynackich lekarzy Zakładzie Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484863 2018-12-21
godz. 11:00
Śląskie Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485195 2018-12-21
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonywanie aktualizacji i serwis systemu INFINITT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6484980 2018-12-21
godz. 15:00
Łódzkie Dostawa i montaż Aparatu USG wraz z wyposażeniem dla Pracowni USG Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew”, w Łodzi. 1. Temat dialog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485329 2018-12-24
godz. 09:00
Mazowieckie 30/PON30/D/SPP/TEAM-TECH/18 dostawa i montaż wirówki laboratoryjnej wraz z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii (SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin