Przetargi i zamówienia - olsztyn - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10685125 2024-07-18
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie D/KW.2233.11.2024.PP1 Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę wody pitnej źródlanej/mineralnej do Aresztu Śledczego w Olsztynie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Woda pitna źródlana lub m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685910 2024-07-18
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie D/KW.2233.12.2024.PP1 Szacowanie wartości zamówienia na sprzęt kuchenny dla Aresztu Śledczego w Olsztynie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wózek dwupółkowy 1200x600x850 mm; Stal nierdzewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684209 2024-07-20
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Usługi transportowe Przeprowadzka Wrocław-Olsztyn TRASA, 516 km WROCŁAW, 54-107; Odbiór od: 2024-07-17 OLSZTYN, 10-687; Doręczenie do: 2024-07-20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684324 2024-07-21
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Usługi transportowe Walkownica do ciasta TRASA, 358 km POZNAŃ, 60-532; Odbiór od: 2024-07-14 OLSZTYN, 10-900; Doręczenie do: 2024-07-21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10686135 2024-07-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa świadczenia okresowych przeglądów i napraw bieżących pojazdów WSPR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685547 2024-07-22
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na potrzeby projektu pn: Przeprowadzenie wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684322 2024-07-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie opracowań projektowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Część 1: 1. CZĘŚĆ I – wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji kana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10686077 2024-07-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 14a/2 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684730 2024-07-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa depozytorów na klucze wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi depozytorów, oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684387 2024-07-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i innych związanych z organizacją X Konferencji Matematyczno-Informatycznej „Congressio-Math...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685245 2024-07-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej wraz z pełnieniem dyżurów pod telefonem oraz w Poradni Urol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685269 2024-07-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń medycznych przez diagnostę laboratoryjnego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym - umowa zlecenie. 2. Szacunkowa ilość godzin niezbędnych do wykonania przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685016 2024-07-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie "Budowa drogi wywozowej leśnej w leśnictwach Lalka oraz Dzierzguny" 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi wywozowej leśnej o parametrach dojazdu pożarowego, po trasie istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684389 2024-07-30
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej nr 1368N. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją budowy kanalizacji deszczowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685010 2024-07-30
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich adm. przez RDW w Kętrzynie w latach 2024-2025 na terenie OD Nr 3 w Biskupcu – POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10686558 2024-07-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont parkingu i wjazdu na posesję Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni parkingu ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685694 2024-08-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa organizacja jednej konferencji stacjonarnej poświęconej wykorzystywaniu Funduszy Europejskich na Warmii i Mazurach. Kompleksowa organizacja jednej konferencji stacjonarnej poś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685560 2024-08-13
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:1) dostawa liniowego akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, jego magazynowanie, in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685666 2024-08-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup serwera IBM Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja serwera IBM z systemem operacyjnym wraz z konsolą HMC zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w szczegółowym op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin