Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10684198 2024-09-30
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Usługi transportowe Transport Samochodu Renault Kangoo TRASA, 2051 km RZYM, 00166; Odbiór od: 2024-07-15 ELBLĄG, 82-300; Doręczenie do: 2024-09-30

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685679 2024-09-30
godz. 14:00
Mazowieckie Budowa Magazynu Energii Elektrycznej w Żarnowcu 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie w formule „pod klucz” (EPC) kompletnego MME, a w szczególności: wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685684 2024-09-03
godz. 10:00
Podkarpackie na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku 1. Przedmiotem zamówienia jest :zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685680 2024-09-03
godz. 08:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych wraz z transportem w łącznej szacunkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685348 2024-08-31
godz. 23:59
Dolnośląskie Usługi transportowe Sofa 3 osobowa TRASA, 448 km WOLANÓW, 26-625; Odbiór od: 2024-08-19 LUBIN, 59-300; Doręczenie do: 2024-08-31

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10686573 2024-08-30
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i 2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685655 2024-08-27
godz. 10:30
Wielkopolskie FSW1 SUW Gruszczyn - kanalizacja sanitarna. Przedmiotem zamówienia jest:• Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200, długość 32,16 m;• Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685638 2024-08-27
godz. 10:00
Opolskie Dostawa energii elektrycznej do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685653 2024-08-27
godz. 10:00
Lubuskie Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego. Przewidywany okres kredytowania od 01.10.2024 r. do 29.06.2035 r. – w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685660 2024-08-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu MPLS TP w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń systemu teletra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685681 2024-08-26
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa depozytorów na klucze dla obiektów Krajowej Administracji Skarbowej województwa kujawsko-pomorskiego Część II zamówienia dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684721 2024-08-23
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja trzech komór filtracyjnych filtrów węglowych na Stacji Uzdatniania Wody w Mielcu. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji trzech komór fil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685568 2024-08-23
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicyCzęść 1. Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685611 2024-08-23
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa artykułów z włókniny jednorazowego użytku oraz ubrań wielorazowego użytku dla USK-1 PAKIET 1 STERYLNY ZESTAW ONKOLOGICZNY DO REKONSTRUKCJI TKANKOWEJ PAKIET 2 STERYLNY ZESTAW D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685658 2024-08-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Magnuszew Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685671 2024-08-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowej usługi stałego utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685610 2024-08-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego dla Warsztatów Techniki Morskiej w Gdyni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego dla Warsztatów Techniki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685622 2024-08-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Elbląg 1) Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące: a) Odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685561 2024-08-21
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa monitorów ekranowych dla Uniwersytetu Gdańskiego z prawem opcji 1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30231300 (monitory ekranowe).2. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684595 2024-08-21
godz. 09:00
Łódzkie WZ-091-100/24 Dostawa posiłków profilaktycznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa posiłków profilaktycznych Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. Należy wpisać kwot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685557 2024-08-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Usługa: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2024. Przedmiotem zamówienia jest Usługa - Udzielenie kredytu długoterminowego z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685630 2024-08-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe świadczenie usług medycznych w stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.2. Przedmiot zamówienia został p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685564 2024-08-20
godz. 12:00
Mazowieckie Serwisowanie instalacji c.o., kotłów grzewczych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej z podziałem na zadania Serwisowanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685614 2024-08-20
godz. 12:00
Mazowieckie Pozyskanie pojazdów służbowych. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych w formie najmu długoterminowego pojazdów dla segmentu C oraz sprzedaży pojazdów dla segm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685588 2024-08-20
godz. 12:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, szkód w środowisku, NNW oraz pojazdów”. Zamówienie zostało podzielone na nastę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685562 2024-08-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej w latach 2025-2026 dla budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie ul. Artura Grottgera 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685647 2024-08-20
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi telefonii stacjonarnej i infolinii 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej IP i infolinii dla Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685695 2024-08-20
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy medycznego sprzętu jednorazowego przez okres 12 miesięcy- uzupełnienie. Sukcesywne dostawy medycznego sprzętu jednorazowego przez okres 12 miesięcy z podziałem na 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685651 2024-08-20
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10685601 2024-08-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa leków. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych oraz kosmetyków w asortymencie i ilości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin