Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10291683 2024-04-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługa konserwacji, w tym przeglądów okresowych aparatury medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie cz. II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294427 2024-04-15
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję aktywną dupilumab (Dupixent 300 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291649 2024-04-12
godz. 11:00
Małopolskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych I. Zamówienie jest podzielone na 21 części. Opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294450 2024-04-12
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów:PAKIET I - Dostawa odczynników do analiz parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291685 2024-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażanie SOR w Augustowie – Etap I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291723 2024-04-09
godz. 10:00
Opolskie Sprzęt jednorazowego użytku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 11 Pakietów, na potrzeby 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291686 2024-04-08
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznegoZad. 1 – Kaniula naczyniowa do irygacji żyłyZad. 2 – Półautomatyczny system do biopsji t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291695 2024-04-08
godz. 09:00
Małopolskie Leki cytotoksyczne - 21 zadań Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych: Dostawa produktów leczniczych - 21 zadańWymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294461 2024-04-08
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa leków przeciwnowotworowych i stosowanych w leczeniu onkologicznym . 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294453 2024-04-08
godz. 08:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH MEDIMA DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. w 2 zadaniach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291720 2024-04-05
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego I. Zamówienie swym zakresem obejmuje 26 pakietów (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291663 2024-04-05
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ASORTYMENTU DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY 1. WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do sterylizacji zgodnie ze szczegółowym opisem pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291704 2024-04-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych do odświeżania Zestawów Medycznych Poziomu Pierwszego z przeznaczeniem dla RBZMed - WOFiTM/23/2024/PN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294443 2024-04-05
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawy produktów farmaceutycznych II 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych, wraz z ich transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko Wykonawcy) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294452 2024-04-05
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa wyrobów z włókniny lub folii. Zad. 1 – Zestaw do zabiegów kardiologicznych – Oddział Elektrokardiologii (Pracownia Elektrokardioterapii) Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294439 2024-04-05
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Otorynolary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291664 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym: programy lekowe, leki – antybiotyki, ampułki, tabletki, preparaty galenowe, recepturowe, żywienie pozajelitowe i dojel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294505 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294444 2024-04-05
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTARCZANIE SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH Z APARATEM DO FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII PRZEDNIEJ WRAZ Z JAŁOWYMI, JEDNORAZOWYMI ZBIORCZO ZAPAKOWANYMI ZESTAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294463 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawę sprzętu dla pracowni endoskopii 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla pracowni endoskopii SPZOZ w Mlawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294530 2024-04-05
godz. 09:00
Pomorskie Zawarcie umowy ramowej na dostawę szczepionek Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, w wyniku której zostaną zawarte umowy wykonawcze na dostawę szczepionek, których szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294416 2024-04-05
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych "1" 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.2. Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294418 2024-04-05
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa stołu operacyjnego 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego stołu operacyjnego 1 szt., którego wymagane parametry techniczne określono w Załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294421 2024-04-05
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa opatrunków i kompresów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294502 2024-04-05
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do embolizacji oraz do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294464 2024-04-05
godz. 08:00
Małopolskie dostawy rękawic zgodnie z SWZ i załacznikiem nr 1 do SWZ - w podziale na 4 pakiety

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291712 2024-04-04
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 6 części. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem: 33652100-6 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294518 2024-04-04
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków przeciwnowotworowych w podziale na 44 części.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w formularzach asorty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10295490 2024-04-04
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Gastromed. 2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest: Szpital Gastromed, ul. Onyksowa 10, 20-582 Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294434 2024-04-04
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i produktów leczniczych w ramach programów lekowych.Pakiet 5 – Program lekowy: Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin