Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7167142 2019-12-09 Podlaskie wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki chorób kręgosłupa, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205453 2019-12-09 Podlaskie Urządzenie haptyczne Geomagic Touch 1 - szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205456 2019-12-09 Podlaskie Żywice polimerowe typ PC-404FAP oraz PC-375AP jako pokrycia na płaszcz zewnętrzny (ochronny) wytwarzanych światłowodów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7177942 2019-12-09
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części: Część 1 – dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189720 2019-12-09
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, środków przeciwkrwotocznych, środków dezynfekcyjnych oraz leków. Numer referencyjny: 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7189731 2019-12-09
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Stacji Dializ i OIT Numer referencyjny: 2019/PN/SDiOIT/01 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7196005 2019-12-09
godz. 10:00
Podlaskie Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sokółka zlokalizowanego przy ul. Białostockiej w Sokółce Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164470 2019-12-09
godz. 11:00
Podlaskie Zakup sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ w Sejnach. Numer referencyjny: 10/ZP/2019 Zakup sprzętu medycznego jednorazoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7148411 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Głównego Specjalisty z zakresu badań przyrządów półprzewodnikowych w form...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148412 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista z zakresu epitaksji w formie umowy cywilno-prawnej w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148406 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Spółka DI4MAN uprzejmie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zatrudnienie Kierownika działu badawczo-rozwojowego, którego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148408 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Specjalista z zakresu energoelektroniki i cyfrowego sterowania nap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148409 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Spółka DI4MAN uprzejmie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zatrudnienie Specjalisty z zakresu energoelektroniki, którego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148410 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Spółka DI4MAN uprzejmie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zatrudnienie Specjalisty z zakresu badań przyrządów półprzewo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148421 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Szacowanie wartości zamówienia wynajmu powierzchni laboratoryjnej 100m2 o podwyższonej czystości z przeznaczeniem na umieszczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148422 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Szacowanie wartości zamówienia w postaci na wynajmu aparatury badawczej do badań przekształtników energoelektronicznych. Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148423 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Szacowanie wartości zamówienia w postaci na wynajmu aparatury badawczej do badań i wytwarzania tranzystorów GaN i charakteryzacji....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7148420 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Szacunkowa wartość zamówienia wynajmu powierzchni laboratoryjnej 100m2 o podwyższonej czystości w stopniu wymaganym w procesach in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201286 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 12/SZŚ/2019 z dnia 02.12.2019 r. dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko „Machine Learning Engineer”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201358 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Członek biura projektu - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201359 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Członek zespołu badawczo - rozwojowego - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201360 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Członek zespołu badawczo - rozwojowego - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201362 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Kierownik prac badawczo - rozwojowych - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwoj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201363 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Kierownik projektu - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201364 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Lider Techniczny Zespołu - usługi badawczo - rozwojowe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202111 2019-12-10
godz. 00:00
Podlaskie Udzielenia świadczeń zdrowotnych na lata 2020-2022 w zakresie: 1) badań profilaktycznych strażaków Komendy Miejskiej Państwowej St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133170 2019-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników i różnych materiałów wraz z dzierżawą aparatury do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204329 2019-12-10
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych Numer referencyjny: DZP.261.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186524 2019-12-10
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa leków i materiałów medycznych Numer referencyjny: 107/2019 BenralizumabSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera form...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7203158 2019-12-10
godz. 12:00
Podlaskie "Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin