Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10266023 2024-12-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi, polegającej na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę i psychologa lub lekarza psychiatrę i specjalistę psychot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10271230 2024-04-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zapewnienie obsługi medycznej podczas imprezy masowej pn. Zlot Motocykli Nad Zalewem w Polanowie zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272333 2024-04-12
godz. 08:30
Mazowieckie Leki różne - RZP-5/KS/2024 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są „Leki różne” zwane dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272294 2024-04-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa wyposażenia do poradni i gabinetów zabiegowych do nowo powstałej części szpitala Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 103875-2024 Główny powód zmiany: Korekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275135 2024-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu chromatografii cieczowej z termostatem, szczegółowo opisana w zał. nr do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275127 2024-03-28
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do daktyloskopii dla potrzeb jednostek Policji garnizonu małopolskiego, z następującym podziałem na zadania:1) Zadanie 1 – Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272370 2024-03-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie DOSTAWA LEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272290 2024-03-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna przeciwciał i specjalistycznych zestawów ELISA do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przetarg nieogranic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272345 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa lampy RTG do angiografu Artis Zee Floor Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania zakupowego jest demontaż i utylizacja zużytej lampy RTG oraz sprzedaż i dostawa wraz z m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272335 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII DLA SZPITALA POWIATOWEGO W RADOMSKU 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10273974 2024-03-28
godz. 08:08
Dolnośląskie „Dostawa środków wyposażenia apteczek dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275112 2024-03-28
godz. 08:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego i wielorazowego asortymentu medycznego dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w 26 zadaniach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275172 2024-03-27
godz. 15:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań USG i USG Doppler w Przychodni Specjalistycznej CSK UCK WUM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275081 2024-03-27
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych z następującym podziałem na zadania:a) Zadanie 1: Dostawa testów do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275126 2024-03-27
godz. 12:00
Lubelskie Usługa serwisowa angiografu, typ Artis Q Ceiling. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych angiografu Artis Q Ceiling 2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275155 2024-03-27
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa materiałów do zabezpieczania materiału genetycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych, z następującym podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275111 2024-03-27
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do sied...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272325 2024-03-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 36 miesięczna sukcesywna dostawa wyro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275084 2024-03-27
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa żywienia medycznego DZP/2-23/233/28/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275169 2024-03-27
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa leków biologicznych” szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ – formularzach cenowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275164 2024-03-27
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą leków na okres od 01.06.2024 do 31.05.2025 roku (z podziałem na 16 zadań). Na przedmiot zamówienia składają się: gąbka lecznicza, l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275097 2024-03-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby oddziałów szpitalnych, w szczególności: Oddziału urologii, OIT, Bloku operacyjnego. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269395 2024-03-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki, który został szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275167 2024-03-27
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa: sprzętu medycznego, implantów oraz bielizny zabiegowej w kardiologii interwencyjnej ”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275166 2024-03-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie.Wykonawca zobowiązany jest zrealizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275090 2024-03-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275131 2024-03-27
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa leków do programów lekowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 10 pakietów....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275151 2024-03-27
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa endoprotez i materiałów zespalających Przedmiot zamówienia obejmuje 19 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269465 2024-03-26
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa środków ochrony osobistejZad. 1- Zad. 1- Odzież ochronna RTG: Fartuch jednostronny, półfartuch, osłona na tarczyce – Zakład Diagnostyki Obrazowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269454 2024-03-26
godz. 10:00
Mazowieckie 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych.2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na trzy odrębne części:Część nr 1 – Wyroby medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin