Przetargi i zamówienia - ńanzop - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10617306 2024-06-17
godz. 00:20
Wielkopolskie Wagi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Waga precyzyjna Waga precyzyjna Radwag WLC 60/C2/R z legalizacją 1 szt. 2 Waga Waga Radwag PS200/2000.R2 z legalizacją 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534821 2024-06-17
godz. 08:00
Wielkopolskie AD-O.272.11.2024 Dostawa testów do badań diagnostycznych w kierunku TSE u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych wraz z kompletnym systemem i akcesoriami do wykonywania tych badań Dostawa t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10520343 2024-06-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Dzierżawa odzieży roboczej i bielizny pościelowej szpitalnej wraz z dzierżawą dwóch urządzeń dystrybuujących czystą odzież ochronną i dwóch urządzeń zbierających ochronną od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10483893 2024-06-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Roczna obsługa serwisowa akceleratorów oraz systemów informatycznych produkcji Varian 38/2024 Zmiana z dnia 31.05.2024 r. 10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619806 2024-06-17
godz. 09:15
Wielkopolskie 22/ZO/24/A dostawa leku etopozyd PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Etopozyd 200mg/10ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji op./1,0 fiol. 10 ml 60 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615068 2024-06-17
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Zakres: Urologia - Zarządzanie Oddziałem Urologicznym i Onkologii Urologicznej w roli Kierownika Oddziału

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604599 2024-06-17
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa polegająca na wykonaniu sekwencjonowania mRNA z wykorzystaniem platformy Illumina, wyizolowanego z liści łubinu białego. 2. Próby RNA zostaną przygotowane przez Zamawiającego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588418 2024-06-17
godz. 11:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Laboratorium Mikrobiologii oraz Laborarotium przy ul. Długiej 1/2 i ul. Szamarzewskiego 84 Część 1: Sprzęt jednorazowego użytku dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609510 2024-06-17
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usług zdrowotnych na stanowisku Dyżurnego Zespołów Wyjazdowych-zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i zasadami etyki zawodowej, wiedzą medyczną, statutową dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600976 2024-06-17
godz. 12:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do pomiarów spektrometrycznych w zakresie optycznym z oprzyrządowaniem, transport zestawu do siedziby Zamawiającego w Poznaniu (60-318 Pozna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605085 2024-06-18
godz. 08:45
Wielkopolskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ, CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ, ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591948 2024-06-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa antybiotyków. Pakiet nr 1 ANTYBIOTYKI WCPiT/EA/381-44/2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00358240/01 z dnia: 2024-06-10 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539292 2024-06-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w jednostkach podległych OISW w Poznaniu, osadzonych z innych j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622166 2024-06-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Zakres: Onkologia i Hematologia Dziecięca - lekarz Oddziału Dzieci Starszych II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622151 2024-06-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zakres: Onkologia i Hematologia Dziecięca - konsultacje na oddziałach szpitalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616239 2024-06-18
godz. 10:18
Wielkopolskie Zakup usług zdrowotnych – badania z zakresu profilaktyki kardiologicznej w kierunku określenia czynników ryzyka chorób układu krążenia dla uczestników i uczestniczek poznańskich w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611864 2024-06-18
godz. 11:25
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa gazów dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa gazów medycznych Do oferty proszę dołączyć wypełniony załącznik Załącznik nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550185 2024-06-19
godz. 08:30
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego, wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do chirurgicznych zabiegów minimalnie inwazyjnych i zmniejszania żołądka do Szpitala Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615749 2024-06-19
godz. 09:00
Wielkopolskie System monitoringu temperatury i drobne wyposażenie laboratoryjne (BSL3) Dostawa obejmuje: 1. kompletny system monitoringu temperatury-1 kpl. 2. Stoper elektroniczny-1 szt. 3. Zestaw statyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590903 2024-06-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa materiałów chirurgicznych Część 1: MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Jałowa gaza hemostatyczna Część 2: MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Klipsy do zaciskania naczyń i klipsy polimerowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611356 2024-06-19
godz. 09:45
Wielkopolskie 1) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ; 2) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY; W SZPITALU MIEJSKIM IM....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609283 2024-06-19
godz. 10:00
Wielkopolskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623419 2024-06-19
godz. 12:46
Wielkopolskie P/18/12108/DOZ/2024 Dostawa odczynników Menarini do Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 CellMag Epithelial CTC Kit RUO (16 Tests) CellMag Epi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550268 2024-06-20
godz. 07:00
Wielkopolskie Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy – 12 pakietów Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 296327-2024 Główny powód zmiany: Aktualizacja inform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10520240 2024-06-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup cyfrowego systemu SPECT/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej wraz dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników oraz adaptacją pomieszczeń. 10/2024 Zmiana z dnia 07....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617926 2024-06-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Obornikach 1. Przedmiotem zamówienia jest:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615190 2024-06-20
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa narzędzi medycznych Część 1: Narzędzia medyczne Część 2: narzędzia medyczne laryngologiczne -2 zetawy do Fess Część 3: narzędzia medyczne - 1 zestaw do fonochir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618152 2024-06-20
godz. 11:00
Wielkopolskie Udostępnienie pomieszczeń do przechowywanie zwłok oraz do przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu. 1. Przedmiotem zamówienia jest:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593002 2024-06-20
godz. 11:00
Wielkopolskie Wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego w 2024 r. Program obejmuje realizację: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619722 2024-06-20
godz. 11:00
Wielkopolskie DOSTAWA Leków Pegfilgrastimum. Postępowanie nie jest podzielone na pakiety. DZP/111/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin