Przetargi i zamówienia - awazsraw - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10615350 2024-06-17
godz. 08:00
Mazowieckie Usługa wzorcowania 10 wzorców twardości metodą akredytowaną lub GUM.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534797 2024-06-17
godz. 08:30
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście w podziale na 2 pakiety:Pakiet nr 1 szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524683 2024-06-17
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/065/24 Dostawa pomp insulinowych - 4 pakiety Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulinowych – 4 pakiety na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590266 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa testów immunoenzymatycznych, formaliny oraz alkoholu laboratoryjnego określonych w 3 pakietach. Część 1: Pakiet 1 -Testy immunoenzymatyczne: Szybki membranowy test immunoenzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550248 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel, nr PN-112/24/TM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Kabazytaksel.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534834 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539062 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 31 pakietów na potrzeby SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP.Opis: szczegółowe zesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538991 2024-06-17
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek, do przychodni zdrowia w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36A, ul. Cegielnianej 8, ul. gen. M.C. Coopera 5, ul. Czumy 1, ul. Janiszowskiej 15, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616248 2024-06-17
godz. 09:16
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa testów jednorazowych do wykrywania narkotyków w ślinie. Proszę zapoznać się z Opisem Przedmiotu Zamówienia. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588297 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego (kolumny chirurgicznej, kolumny anestezjologicznej, mostu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614975 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie prac serwisowo - rekwalifikacyjnych w Laboratorium Badawczym - Bank Komórek, wykonanie rocznego przeglądu laboratorium zgodnie z zaleceniami certyfikacji GMP w budynku Centrum Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615069 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług medycznych dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w okresie 01.07.2024 r. - 30.06.2025 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610216 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa apteczek i materiałów do ich wyposażenia oraz szafek na defibrylatory. Dostawa apteczek i materiałów do ich wyposażenia oraz szafek na defibrylatory szczegółowo opisanych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599662 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. Zadanie nr 1 - Transport sanitarny - zespół podstawowy - karetka typu "P" TP/28T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10580261 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych w zakresie osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia i przewidzianych do umieszczenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550277 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa leków do programów lekowych Pakiet 1 natalizumab, Pakiet 2 awalglukozydaza alfa Pakiet 1 natalizumab, Pakiet 2 awalglukozydaza alfa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534871 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do niekomercyjnego badania klinicznego NINTOC-TU. Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych (Umowa o dofinansowanie nr 2022/ABM/01/00004. Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539004 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538971 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do terapii oddechowej oraz drobnego sprzętu medycznego jednorazowego na potrzeby UCK WUM. Przedmiot zamówienia został podzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524512 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Endourologii2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531684 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa niejałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531676 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH – IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla Apteki Szpitalnej w podziale na następujące ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10520247 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 19 części, których szczegółowy opis zawiera dokumentacja zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620898 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa Wzorców chemicznych VHG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620920 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: MCE D-Sorbitol-1-13C 5mg (nr kat.HY-B0400S1, MCE) - 1 op. MCE D-Sorbitol-1-13C 5mg (nr kat.HY-B0400S1, MCE) - 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620921 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Paraquat dichloride hydrate,PESTANAL, analytical standard (nr kat.36541-100MG) - 1 szt. Paraquat dichloride hydrate,PESTANAL, analytical standard (nr kat.36541-100MG) - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620922 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Tri reagent, 100 ml (nr kat.AM9738, Thermo) - 2 op. Tri reagent, 100 ml (nr kat.AM9738, Thermo) - 2 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620923 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów. MINI-PROTEAN TET ELEC ASSY Mini-PROTEAN Tetra Electrode used for running gels 1 and 2 in the MiniPROTEAN Tetra cell. (nr kat.1658037, Bio-Rad) - 1 szt. MINI-P TETRA CO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620924 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: TMB Substrate Solution (nr kat.N301, Thermo Scientific) - 6 op. TMB Substrate Solution (nr kat.N301, Thermo Scientific) - 6 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620925 2024-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa: Alpha-P32-CTP, 3000 Ci/mmol, 500 uCi (50 ul) (nr kat.SRP-209, Hartmann) - 1 szt. Alpha-P32-CTP, 3000 Ci/mmol, 500 uCi (50 ul) (nr kat.SRP-209, Hartmann) - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin