Przetargi i zamówienia - kotsyłaib - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10605591 2024-06-17
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. Część 1 Thermo Fisher bc.xlsx Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605605 2024-06-17
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620319 2024-06-17
godz. 11:00
Podlaskie świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej przez lekarza specjalistę chirurgii onkologicznej lub chirurgii ogólnej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620318 2024-06-17
godz. 11:00
Podlaskie świadczenie usług medycznych z zakresu chirurgii onkologicznej przez lekarza specjalistę chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białyms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620315 2024-06-17
godz. 11:00
Podlaskie świadczenie usług medycznych: koordynowanie Poradnią Chorób Piersi Białostockiego Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez lekarza specjalistę chirurgii onkolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601718 2024-06-17
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 2 do SWZ (formularzu parametrów technicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10511231 2024-06-18
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, płynów infuzyjnych, immunoglobulin i wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588426 2024-06-18
godz. 09:00
Podlaskie 1. Dostawa gazów medyczno-technicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagania oraz warunki realizacji zamówienia zawiera:- załącznik Nr 9 i 9a do SWZ – Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10580877 2024-06-18
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539002 2024-06-18
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605645 2024-06-18
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10559214 2024-06-18
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2 i 3 do SWZ. Zmiana z dnia 04.06.2024 Poprzednia wersja og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550219 2024-06-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów do zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzeń. Przedmiotem zamówienia jest:Pakiet nr 1: dostawa materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10527793 2024-06-18
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi endoskopowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera Formularz oferty.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534909 2024-06-19
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie do 80 symultanicznych badań PET-CT i do 80 badań PET-MR całego ciała z użyciem 68Ga-PSMA-11 pacjentów włączonych do badań w projekcie nieko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611528 2024-06-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części Część 1 Merck bc.xlsx Część 2 FINE TEST bc.xlsx...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611656 2024-06-19
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa systemu do naprawy zastawki mitralnej na okres 4 miesięcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Formularz oferty elektronicznej" 74/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618722 2024-06-20
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta w ramach zespołu powołanego do realizacji na obszarze województwa podlaskiego usługi badawczej w zakresie inteligentnych specjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616566 2024-06-20
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz ofertowo-cenowy oraz załącznik do formularza ofe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618208 2024-06-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, zwanego w dalszej części SWZ: „towarem”/„urządzeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620734 2024-06-21
godz. 11:00
Podlaskie Usługa wykonywania badań laboratoryjnych. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań laboratoryjnych:1.1 Alfa-1-fetoproteina (AFP) w ilości 45 badań1.2 Antyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620753 2024-06-24
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa środka kontrastowego do badań diagnostycznych na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środka ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622623 2024-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624156 2024-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej, Cytologicznej i Molekularnej. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Histopat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622997 2024-06-24
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa endoprotez kolana Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty elektronicznej Część 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622930 2024-06-24
godz. 12:00
Podlaskie Naprawa 4 sztuk drycoolerów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowo-cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia 79/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611448 2024-06-27
godz. 08:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa awalglukozydazy alfa do Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611508 2024-06-27
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ortopedycznych jednorazowego użytku Sukcesywna dostawa materiałów ortopedycznych j.u. Szczegółowy opis stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616140 2024-06-28
godz. 09:00
Podlaskie „ Dostawa diet do żywienia dojelitowego pacjentów w warunkach domowych oraz doustnych preparatów żywienia medycznego ” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa diet do żywi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588278 2024-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa podłoży, odczynników i drobnego asorymentu do Bakteriologii Prątka Gruźlicy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Sukcesywna dostawa podłoży, odczynników i drobnego asotryment...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin