Przetargi i zamówienia - ksńadg - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10585160 2024-06-17
godz. 09:30
Pomorskie 162/PN/2024 - Dostawa produktów leczniczych dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600206 2024-06-17
godz. 10:00
Pomorskie Bezpłatne leczenia wolno bytujących kotów w mieście Gdańsku dzielnica Nowy Port objętych projektem Budżetu Obywatelskiego. leczenie dochodzące lub stacjonarne chorych kotów w leczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550179 2024-06-17
godz. 10:00
Pomorskie 143/PN/2024- Dostawa odczynników dla Pracowni Koagulologii Laboratorium Centralnego wraz z dzierżawą systemu do badań koagulologicznych dla UCK. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596412 2024-06-17
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku dla: 1. Lekarzy specjalistów w zakresie neurologii, Oddział Neurologiczny/Oddział Udarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591321 2024-06-17
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenie usług medycznych w jednostkach działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku* przez pielęgniarki, pielęgniarki-bloki operacyjne, fizjoterape...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10532881 2024-06-17
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiot zamówienia: Zakup czujników wraz z ich eksploatacją oraz badaniami laboratoryjnymi. Ze względu na limit znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616968 2024-06-18
godz. 08:15
Pomorskie Dostawa komponentów do aparatury próżniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596647 2024-06-18
godz. 09:00
Pomorskie Zakup automatycznego systemu do syntezy peptydów na nośniku stałym, sprzętu medycznego, systemu do automatycznej analizy metodą Western-Blot w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10527791 2024-06-18
godz. 09:30
Pomorskie 130/PN/2024 - Dostawa produktów leczniczych dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619913 2024-06-18
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa wielokanałowego generatora funkcyjnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10451031 2024-06-19
godz. 09:30
Pomorskie 104/PN/2024 - Dostawa materiałów szewnych specjalistycznych dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych specjalistycznych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593376 2024-06-19
godz. 09:30
Pomorskie Dostawę odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej za pomocą aparatu Luminex 200/Luminex 3D dla UCK. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do typowania antygen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616917 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa diatermii krótkofalowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616967 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa myjek ultradźwiękowych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611164 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ślimakowych dla Copernicus PL Sp. z o.o.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Kod CPV: 33185200-2 – Implanty śli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10513939 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury medycznej dla Copernicus PL Sp. z o.o. (kolposkop, aparat do neuromonitoringu, pompy infuzyjne)2. Przedmiot zamówienia został podzielony na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623512 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie Wzorce do ASA i GC-MSD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531250 2024-06-19
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitorowania ośrodków, zaangażowanych przez Zamawiającego w ramach eksperymentu badawczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622693 2024-06-20
godz. 09:30
Pomorskie K/Adm 19/2024 Świadczenia usług Terapeuty środowiskowego w Zespole Lecznictwa Środowiskowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534897 2024-06-20
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Copernicus PL Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzydzieści jeden części.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622702 2024-06-20
godz. 10:30
Pomorskie K/Adm 21/2024 Świadczenia usług Psychologa w Oddziale Dziennym dla Dorosłych Szpitala

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534911 2024-06-20
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa wirówki do dużych pojemności z rotorem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki do dużych poj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604549 2024-06-20
godz. 15:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 10/D1/2024 ZAKRES CZYNNOŚCI: RATOWNIK MEDYCZNY na okres: 36 miesięcy, bądź inny czas określony uzgodniony przez Strony, nie krótszy niż 12 mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623069 2024-06-20
godz. 15:00
Pomorskie Dostawa płytek 96-dołkowych typu typu MultiScreen MSIP.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623007 2024-06-20
godz. 15:00
Pomorskie Dostawa odczynników do biologii komórkowej. Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)-1 mg W formie proszku Rozpuszczalny w DMSO Czystość >99% Numer CAS: 16561-29-8 Do użytku w hodowlach ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623015 2024-06-20
godz. 15:00
Pomorskie Dostawa zestawu do wykrywania mysiego interferonu gamma metodą ELISpot.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615173 2024-06-21
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa szlifierko-polerki automatycznej do próbek metalograficznych z zestawem do inkluzji na zimno i akcesoriami. 1. Przedmiotem zamówienia jest automatyczna szlifierko – polerka do p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619707 2024-06-21
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 32 zestawów multiplex do analizy biomarkerówDostawa będzie realizowana w ramach projektu „Efekt sretraliny na objawy depresyjno - lęk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552522 2024-06-21
godz. 09:00
Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję czynną rituximab (MabThera 100mg) na potrzeby realizacji niekomercyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552524 2024-06-21
godz. 09:30
Pomorskie 146/PN/2024 - Dostawa sprzętu medycznego dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w Załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin