Przetargi i zamówienia - nytzslo - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10587408 2024-06-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie badań diagnostycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej z zakresu: rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wraz z pełnieniem dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587409 2024-06-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587410 2024-06-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno-Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587368 2024-06-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej pacjentom Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587401 2024-06-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej pacjentom Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594889 2024-06-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników laboratoryjnych Część 1: Dostawa surowic referencyjnych do diagnostyki chorób drobiu zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Część 2: Dostawa anty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550283 2024-06-17
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych do zabiegów wykorzystywanych na Bloku Operacyjnym. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602912 2024-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Aparat ultrasonograficzny - echokardiograf (USG) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego aparatu USG - ECHOKARDIOGRAF– 1 SZT. DZPZ-332-44PN-2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10598689 2024-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawę miernika pola elektromagnetycznego oraz miernika do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania wraz wzorcowaniem dla WSSE w Olsztynie. Część 1: miernik pola elektromagnetycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534801 2024-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników do badań na potrzeby ZCHiBŻ, ZCHFWŻ i ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do prowadzonych badań n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524667 2024-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej medycznej na potrzeby Szpitala Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa odzieży ochronnej medycznej na potrzeby Szpitala. Zamówienie podzielono n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10520350 2024-06-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do badań przeglądowych donacji metodą immunodetekcji w kierunku markerów zakażenia HIV, HCV, HBV, Krętek blady Badanie 180000 donacji - 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610524 2024-06-17
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie świadczeń zdrowotnych: Zadanie nr 1 Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w pracowni bronchoskopii wobec pacjentów Warmińsko-Mazurskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594513 2024-06-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH stanowisko Koordynatora w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie okulistyki z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i pełnieniem dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600175 2024-06-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 275 pkt 1) na dostawę części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550292 2024-06-18
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa dygestrium Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium wraz z wniesieniem, rozpakowaniem, złożeniem, ustawieniem, podłączeniem do istniejących instalacji, uruchomieniem i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610744 2024-06-18
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie VJW.261.5.2024 Pobranie i wykonanie badań gruntów pod rolnicze zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie badań sztuka = 1 próbka; przedmiot z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618274 2024-06-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie udzielanie świadczeń zdrowotnych: A) udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wg wymagań zamieszczonych w SWKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610642 2024-06-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa protezy paliczka stopy protezy paliczka stopy DZP-382-32/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617586 2024-06-19
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa środków dezynfekcyjnych - powtórka 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622717 2024-06-19
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie 35/2024 Dostawa Ureterorenoskopu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa Ureterorenoskopu - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609988 2024-06-19
godz. 12:45
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie medycznych usług szpitalnych (85111200-2) i specjalistycznych usług medycznych (85121200-5) na rzecz pacjentów WSS w Olsztynie w zakresie: 1) świadczeń specjalistycznych wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624048 2024-06-20
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 261/2024/ZO/DZP Sukcesywna usługa badawcza w zakresie badań morfologicznych i biochemicznych krwi psów i kotów oraz badania mikrobiomu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606619 2024-06-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ZPO.272.1.19.2024 Postępowanie na dostawę agregatu chłodniczego oraz inkubatora laboratoryjnego ze świadectwem wzorcowania komory inkubatora dla WSSE w Olsztynie. Część 1: Zadanie 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597727 2024-06-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539026 2024-06-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10621866 2024-06-20
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa akumulatorów do Respiratorów Nihon Kohden NKV550 wraz z wymianą oraz serwisem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615402 2024-06-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii wraz z pełnieniem dyżurów w gotowości na wezwanie oraz w Poradni Ginekologicznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10621198 2024-06-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odczynników do badań serologicznych oraz dzierżawa sprzętu 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do badań serologicznych oraz dzierżawa sprzętu. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618488 2024-06-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie na usługi przeglądów i napraw urządzeń laboratoryjnych Część 1: PRZEGLĄD - densytometr DENSI LA METER II ERBA LACHEMA szczegółowo opisany w załączniku nr 2A do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin