Przetargi i zamówienia - wókark - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10604608 2024-06-17
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych, polegających na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w opa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601706 2024-06-17
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Dostawy materiałów do zespoleń ortopedycznych na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ - zgodnie z pakietem nr 1 Część 2: Dostawy materiałów do zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10589007 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy ginekologów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Minister...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619256 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600804 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie Usługa sekwencjonowania transkryptomu ludzkiego (mRNA) w 156 próbkach całkowitego RNA, metodą NGS wraz z analizą danych i wsparciem bioinformatycznym, w ramach programu „IDUB" dla UJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605097 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy komórek linii ciągłych transfekowanych receptorem 5-HT1A oraz D2L, zestawu dedykowanych odczynników do prowadzenia hodowli komórkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10584703 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie Na dostawę Leków wg 4 pakietów Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie produktów leczniczych wg 4 pakietów do Zamawiającego(Zakład Opiekuńczo Leczniczy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539050 2024-06-17
godz. 10:00
Małopolskie dostawa zestawu radiometrów, dozymetrów i detektorów promieniowania alfa, beta, gamma oraz neutronowego dla WEiP - DE-dzp.272-197/24 dostawa zestawu radiometrów, dozymetrów i detektor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602555 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez wykonanie dyżurów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602554 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielanie świadczeń w zakresie badań radiologicznych dla osób poniżej 18 roku życia na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609515 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601817 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601815 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601812 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez wykonywani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601810 2024-06-17
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków oraz Zabierzów i w DPS-Filia Modr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583005 2024-06-17
godz. 12:00
Małopolskie Ocena reakcji komórkowej na uszkodzenie błony komórkowej pod wpływem kontaktu z rusztowaniami wykonanymi na bazie matrycy lodowej z bioaktywną modyfikacją powierzchniową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606824 2024-06-17
godz. 23:59
Małopolskie mRNA sequencing: • RNA QC, • library preparation (poly A enrichement), • data quality control, • cloud delivery. Parametry sekwencjonowania: stranded, pair end 150bp, 9G raw data per...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606589 2024-06-18
godz. 08:00
Małopolskie Część 1: Wyciąg suchy z kłącza ruszczyka kolczastego (5–7,5:1), metylochalkon hesperydyny, kwas askorbinowy - 150 mg + 150 mg + 100 mg - kapsułka - 1 200 - kapsułkaFentanylum - 100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606234 2024-06-18
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków i środków leczniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601790 2024-06-18
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa kamery ultradźwiękowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa KAMERY ULTRADŹWIĘKOWE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590307 2024-06-18
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Część 1: Zakup i dostawa mieszadła rolkowego. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539009 2024-06-18
godz. 10:00
Małopolskie DFP.271.74.2024.EP Dostawa systemu histeroskopowego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu histeroskopowego wraz z instalacją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602607 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzą: Pracownia Radiologiczna, Pracownia Tomografii Komput...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602606 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzą: Pracownia Radiologiczna, Pracownia Tomografii Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602601 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: elektroradiologii obrazowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Radiologiczna, Pracownia Tomografii Komputerowej) Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10602600 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących zakresach: 1. Grupa I Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej ordynacji Szpitala w następu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605165 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w następujących zakresach: 1. Grupa I Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej ordynacji Szpitala w następu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605167 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: elektroradiologii obrazowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Radiologiczna, Pracownia Tomografii Komputerowej) Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605169 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzą: Pracownia Radiologiczna, Pracownia Tomografii Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612359 2024-06-18
godz. 11:00
Małopolskie zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin