Przetargi i zamówienia - Białystok - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551227 2020-07-01
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer referencyjny: DZP.261.13.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560492 2020-07-02
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawa - Ekspres do kawy Nivona CafeRomantica 779 (znak sprawy: OZ/261/MW/D/205/20) 1. Ekspres do kawy Nivona CafeRomant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539151 2020-07-02
godz. 09:30
Podlaskie Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocka wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547019 2020-07-02
godz. 09:45
Podlaskie Usługi grupowego ubezpieczenia na życie osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz członków ich r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551244 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa pomp szlamowych Numer referencyjny: OK-III.272.13.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp szlamowych. Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534279 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Boha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552048 2020-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa pn. "Sukcesywne dostawy armatury gwintowanej" do Enea Ciepło Sp. z o.o. ( znak sprawy OZ/261/BA/D/198/20) 1. Sukcesywne d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539293 2020-07-02
godz. 10:30
Podlaskie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560493 2020-07-02
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa świetlówek i zapłonników na potrzeby ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (znak sprawy: OZ/261/MW/D/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536819 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Remont pomieszczeń biurowych oraz malowanie sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w Inspektoracie ZUS w Augustowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555559 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UDSK W CE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561005 2020-07-02
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie: usługi I. Opis przedmiotu zamówienia Zadanie polega na wykonaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych zlokalizowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536709 2020-07-02
godz. 13:00
Podlaskie Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów bruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559105 2020-07-02
godz. 16:00
Podlaskie Wyposażenie laboratorium. Znak sprawy: OZ/261/MJ/D/195/20 1. Czyściwo KATRIN BASIC 3 szt. 2. Czyściwo KATRIN PolyBox Plus 574211 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553700 2020-07-02
godz. 17:00
Podlaskie Dostawy chemii budowlanej - farby, rozcieńczalniki. (Znak sprawy: OZ/261/MJ/D/194/20) 1. Dostawy chemii budowlanej - farby, rozci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554471 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa wynajmu specjalistycznego laboratorium na potrzeby badań ilościowych Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowego najmu s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554475 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przetworzeniu wyników badań wysiłkowych zrealizowanych przy wykorzystani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554497 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWER/SzP/2020/SZ Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkoleń zawodowych: • kurs Pracownik biurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554413 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Przeprowadzenie warsztatów sieciujących pn. „Współpraca z rodzicami podopiecznych/ uczestników WTZ/ZAZ” w ramach realizacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554408 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Przeprowadzenie warsztatów sieciujących pn. „Komunikacja z osoba z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557667 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Opracowanie szczegółowego scenariusza, produkcja i kolaudacja filmu promocyjnego projektu badawczo-rozwojowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557668 2020-07-03
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa uchwytów LCF do wysokich temperatur-1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541451 2020-07-03
godz. 08:30
Podlaskie Zakup rejestratorów ciśnienia w ramach projektu „Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548143 2020-07-03
godz. 09:00
Podlaskie „Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.48.2020 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541486 2020-07-03
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa SOR w UDSK. Numer referencyjny: PN-24/20/27 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie „Zaprojekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547980 2020-07-03
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Łomża PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551214 2020-07-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa stymulatorów serca oraz wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej, zwanych w dalszej części SIWZ: towarem lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551325 2020-07-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa stymulatorów serca oraz wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej. Numer referencyjny: DA.ZP.242.39.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553952 2020-07-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa zestawu oświetleniowego na potrzeby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin