Przetargi i zamówienia - Bydgoszcz - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6599679 2019-03-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652833 2019-03-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa Generatora germanowo-galowego Numer referencyjny: 292/P/2019 Dostawę Generatora germanowo-galowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6665267 2019-03-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6664767 2019-03-27
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Naprawa koleinomierza firmy infraTest nr seryjny: 2036711 będącego na wyposażeniu Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg- Labo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608913 2019-03-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup aparatu RTG Numer referencyjny: NZZ/14/P/19 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie cyfrowego stacjonarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651990 2019-03-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Czynniki diagnostyczne I Numer referencyjny: WIWa.272.3.2019 Preparaty i testy diagnostyczne niezbędne do wykonywania badań labor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657863 2019-03-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratory jnych dla pacjentów Centrum Diagnosty czno - Leczniczego oraz Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6608891 2019-03-28
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dzierżawa aparatów do leczenia nerkozastępczego wraz z materiałami zużywalnymi Numer referencyjny: NLZ.2019.271.08 Część nr 1 - Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6666666 2019-03-28
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Toruniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646039 2019-03-28
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy papierowych artykułów higienicznych Numer referencyjny: DZP-270-15-2019 Artykuły Higieniczne - 11 Grup ZAŁĄCZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6604401 2019-03-29
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą aparatury naukowo - badawczej 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą aparatury naukowo – badawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6659177 2019-03-29
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie RFP/INH_B/005 – usługi związane z procesem certyfikacji kandydata na wyrób medyczny Zadanie 1 A Kompleksowa certyfikacja wyrobó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650694 2019-03-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy środków do żywienia dojelitowego Numer referencyjny: DZP-270-17-2019 Sukcesywne dostawy środków do żywienia do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6655712 2019-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne sprzętu do hemodializy na okres 24 miesięcy Numer referencyjny: 38/2019 Cewniki, systemy ceników, dializatory,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658341 2019-03-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu Numer referencyjny: NZZ/19/D/19 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648729 2019-03-29
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 02-19-000126/SZP/03/1/03.4220.030.02/01, 02-19-000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6661999 2019-03-29
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań Kod postępowania 02-19-000129/SZP/03/5/03.0000.388.02/03 udzielanie świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6660433 2019-04-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników Numer referencyjny: 20 Z PN 19 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6665263 2019-04-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Chemii Organicznej w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA TERMOTO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6654847 2019-04-01
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Zapalnych Jelit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6664736 2019-04-01
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie badań destruktu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem opinii ekologicznej dla Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647715 2019-04-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz innych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656882 2019-04-03
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Dostawy stymulatorów do neuromodulacji Numer referencyjny: 11/2019/PN Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów do neuromod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6665562 2019-04-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie utrzymania stałej sprawności technicznej aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6662892 2019-04-03
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej, testów uzupełniających do zestawu NARKO-II oraz folii kryminalistycznej dla jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634438 2019-04-04
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa narzędzi (sprzętu) budowlanego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, w ramach projektu: „Rozbudowa i wyposażenie war...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623226 2019-04-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa leków objętych programem lekowym oraz leku Alfakalcydol i węglanu wapnia Numer referencyjny: 12 Z PN 19 Afatynib /program ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6663509 2019-04-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca Numer referencyjny: 294/P/2019 Doposażenie klinik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623225 2019-04-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa różnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: NZZ/03/P/19 Grupa 1Grupa 1 Antybakteryjne preparaty dezynfekująco-myjąco-pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623644 2019-04-05
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR RFP/INH_B/004 - WYTWARZANIE NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWANIA DO PRODUKCJI PROTOTYPOWEJ SERII INHALATORÓW ORAZ PROD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin